Notice: Undefined index: country_code in D:\www\_gRoute\Spisak_tvrdjava_i_starih_gradova_u_Srbiji.html on line 13

Notice: Undefined index: city in D:\www\_gRoute\Spisak_tvrdjava_i_starih_gradova_u_Srbiji.html on line 14
Materijalna kultura Srbije - PREGLED UTVRĐENIH LOKACIJA

Materijalna kultura Srbije

PREGLED UTVRĐENIH LOKACIJAZEMLjANO UTVRĐENjE VAŠKAPUCNESA, ZEMLjANO UTVRĐENjE
Veliko utvrđenje - netragom nestalo
TVRĐAVA BODROG/BODROGVARSTARI GRAD NA TISI
Ostaci bedema, većim delom potopljeni
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:46.148, 19.9812Severnobanatski okrug, Opština Kanjiža, Horgoš

(46.148°N 19.9812°E)


šifra:BAC459 tag:zemljano utvrđenje tag:opidum


GPS:46.066522, 20.060932Severnobanatski okrug, Opština Kanjiža, Kanjiža

(46.066522°N 20.060932°E)


tag:zemljano utvrđenje


Od utvrđenja danas ne postoji nikakav trag. Na Ribarskom trgu podignut je spomenik kao potsetnik na nestali istorijski objekt.GPS:45.810185, 18.996114Zapadnobački okrug, Opština Sombor, Bezdan

(45.810185°N 18.996114°E)GPS:45.596305, 20.117475Srednjobanatski okrug, Opština Novi Bečej, Novi Bečej

(45.596305°N 20.117475°E)


period:turska vladavina stanje:vidljivi ostaci pristup:pešačenje do 100 m


Na lokaciji se, zavisno od vodostaja Tise mogu videti: - deo bedema sa tablom, koji izranja iz vode; pristupačniji je sa rečne strane - deo kule ili bedema, pedesetak metara uzvodno, ukopani ispod nivoa terena.


Više
LOKALITET ČARNOK
Očuvani bedem keltskog sela - opidum
TVRĐAVA BAČ
Dok Mostonga nije presušila, bila je ostrvo
TVRĐAVA PETROVARADINVRŠAČKA KULA
Vinogradi, šuma, kula i paraglajderi
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:45.52775, 19.657377Južnobački okrug, Opština Vrbas, Kucura

(45.52775°N 19.657377°E)


stanje:dobro pristup:putničkim vozilom status:spomenik kulture šifra:AN0113 tag:zemljano utvrđenje tag:opidum


Elipsasti zemljani bedem visok oko 3 m, prostire se celim svojim obimom usred plodne oranice. Do lokacije se može stići putničkim vozilom - ako nije bilo obilnih kiša prethodnih dana. Po skretanju sa magistralnog puta na atarski put, vozi se manje od 2 km, pravo i stiče se do objekta, koji se ne može promašiti.


Više

GPS:45.3928, 19.2218Južnobački okrug, Opština Bač, Bač

(45.3928°N 19.2218°E)


posete:svakodnevno


Centralna kula je potpuno obnovljena i pretvorena u izložbeni i muzejski prostor. Delovi bedema su restaurirani. Prilaz i drveni mostić, potkrovlje - vidikovac, kao i informacioni punkt čine celinu potpuno funkcionalnom.


Više

GPS:45.2519, 19.8623Južnobački okrug, Opština Petrovaradin, Sremska Kamenica

(45.2519°N 19.8623°E)GPS:45.123, 21.325Južnobanatski okrug, Opština Vršac, Vršac

(45.123°N 21.325°E)


stanje:savršeno


Objekat je potpuno renoviran. Kula je u savršenom stanju, manji objekat, sačuvanih zidova je konzerviran, plato i ograda popločani. U kuli na sva tri nivoa postoji muzejsko-izložbena postavka, a spoljne stepenice i visoki doksat su, kako ukras, tako i lep vidikovac.


Više
HARAM/HARAMVAR/UJ PALANKA/YENI HARAM, STARA PALANKASTARI GRAD, KOVIN
Stari grad nad prepunom marinom
DESPOTOVAC/TURSKI ŠEŠIR, BERKASOVO
"Pošumljena" tvrđava iz doba poslednjeg srpskog despota Jovana
TVRĐAVA MOROVIĆ
Impozantna građevina nad ušćem dve reke
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.824976, 21.340011Južnobanatski okrug, Opština Bela Crkva, Banatska Palanka

(44.824976°N 21.340011°E)Nalazi se na ostrvu Sapaja gde Karašica utiče u Dunav. Mesto je uglavnom potopljeno preko godine. Ostraci se mogu videti samo u vreme niskog vodostaja.GPS:44.729744, 20.975278Južnobanatski okrug, Opština Kovin, Kovin

(44.729744°N 20.975278°E)


status:spomenik kulture od velikog značaja šifra:SK1150


Na platou nekadašnje tvrđave nalazi se hotel i prostor za šetnju i odmor. Od stare tvrđave ostali su delovi bedema u dužini tridesetak metara na ivici lesne zaravni prema marini. Na platou koji su čuvali bedemi po konfiguraciji terena uočava se veličina fortifikacije, kao i komunikacioni putevi. Izmeću ovog platoa i većeg, na kome se (pretpostavljamo) nalazio Stari grad, vidi se duboki rov koji je, moguće, bio ispunjen vodom. Veliku atrakciju predstavlja 80-tak metara duga replika reljefa dna reke Dunav u toku od Apatina do Kladova, sa oznakama gradova i ušća svih reka. Replika je postavljena na glavnom platou, ispred hotela, u nivou tla.


Više

GPS:45.151887, 19.271455Sremski okrug, Opština Šid, Šid

(45.151887°N 19.271455°E)


status:spomenik kulture od velikog značaja pristup:putničkim vozilom stanje:vidljive osnove pristup:otežan, gusto rastinje tag:zemljano utvrđenje


Tragovi utvrđenog grada - zemljani rovovi i dve polukružne veštačke uzvišice. Od gustog rastinja vide se obrisi samo na par mesta. Vrhu prve od dve zaravni ne može se prići, trnovito šiblje je gusto isprepleno, a strmina velika. Na vrh druge se može pristupiti, prilaz je nešto manje strm i manje zarastao. Na licu mesta se prepoznaju bedemi i useci, njihov zemljani deo, čak mislim, u svoj svojoj dubini (visini). Uspon na vrh je izuzetno strm sa južne strane, dok je sa istočne mnogo blaži.


Više

GPS:45.006565, 19.217670Sremski okrug, Opština Šid, Morović

(45.006565°N 19.217670°E)


period:14. vek period:turski


Od utvrđenja preostali su bedemi koji opasuju zemljano uzvišenje i to severni sa leve strane ulaza, istočni i južni u celoj dužini. Zapadni deo bedema skoro ne postoji. Utvrđenje potpuno prekriva trougao koji formiraju dve reke pred ušćem. Na gornjem platou nema tragova gradnje iz tog doba. Cela površina je prekrivena zemljom, a jedini objekt na platou je savremena stambena zgrada.


Više
VRDNIČKA KULA
Pretpostavlja se objekat potiče iz rimskog doba
TVRĐAVA RAČA
Tvrđava je razrušena do temelja, a materijal (cigle) razvučen
TVRĐAVA KUPINIK
Prvi srpski velikaš, stanovnik grada, bio je Radič Postupovič
STARI GRAD/BIGIR DELEN, ŠABAC
Sava odnela pola tvrđave
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:45.144, 19.775Sremski okrug, Opština Irig, Irig

(45.144°N 19.775°E)


stanje:loše period:rimski


Sama kula je u dobrom stanju. Bedemi i kula na ulazu nisu konzervirani, plato između nije uređen. Na postoji ulaz u unutrašnjost kule.


Više

GPS:44.892198, 19.349422Sremski okrug, Opština Sremska Mitrovica, Sremska Rača

(44.892198°N 19.349422°E)GPS:44.698117, 20.034431Sremski okrug, Opština Pećinci, Kupinovo

(44.698117°N 20.034431°E)


period:srednji vek status:spomenik kulture od velikog značaja šifra:1264 nastanak:kraj 13. ili početak 14. veka


Očuvana linija bedema u visini 2m.


Više

GPS:44.76383, 19.70327Mačvanski okrug, Opština Šabac, Šabac

(44.76383°N 19.70327°E)


posete:svakodnevno


Preostali deo tvrđave čine očuvamni bedemi u punoj visini, ali se osim zidina nema šta videti - drugog sadržaja nema, osim velikog savskog šetališta uz tvrđavu.


Više
OSTACI GRADA, KORMANSREDNjEVEKOVNI DVORAC, GRADUŽINE DEBRCVIDIN GRAD
Zagonetni grad u šiblju na vrhu Vidojevice
KOSANIN GRAD
Ostaci rimske tvrđave ili kule - stražare
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.554942, 21.611437Mačvanski okrug, Opština Šabac, Korman

(43.554942°N 21.611437°E)GPS:44.6426, 19.917Mačvanski okrug, Opština Vladimirci, Zvezd

(44.6426°N 19.917°E)Bliže odredište: Mala Duboka (vikendica Oskara Daviča)GPS:44.6325, 19.335556Mačvanski okrug, Opština Loznica, Lešnica

(44.6325°N 19.335556°E)


pristup:terenskim vozilom pristup:pešačenje do 3 km stanje:vidljive osnove


Grad nije istraživan i poreklo mu je nepoznato, najverovatnija pretpostavka je da su ga gradili Turci. Ostaci su prekriveni zemljom i zelenilom, obrasli rastinjem. Na par mesta proviruju bedemi u visini cca 1 m. Međutim po konfiguraciji terena se jasno ocrtavaju konture gornjeg i donjeg bedema, kao dubokog jarka koji ih deli. Ocrtava se i prilaz koji je išao sa istočne strane. Osnova gornjeg platoa je, po laičkoj proceni 80 m u prečniku.


Više

GPS:44.6062, 19.4882Mačvanski okrug, Opština Loznica, Milina

(44.6062°N 19.4882°E)


pristup:putničkim vozilom pristup:pešačenje do 300 m stanje:vidljivi ostaci


Od ostataka, izdvaja se kosina bedema i donji deo zida četvorougaone prostorije. Prostorija u jednom uglu ima udubljenje. Ostaci su potpuno urasli u gusto zelenilo. Ranije je, greškom, lokacija na vrhu brda, gde su vođene najžešće borbe cerske bitke imenovana kao Kosanin grad. Sada se ta lokacija, ispravno, naziva "šančevi" (toponim iz bitke) ili vila rustica po antičkom objektu nađenom i istraženom na tom mestu.


Više
KOVILjKIN GRADGRADAC (LOZNIČKI), DRAGINACDVORSKA, KRUPANjKOSTAJNIK
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.511004, 19.165607Mačvanski okrug, Opština Loznica, Banja Koviljača

(44.511004°N 19.165607°E)


pozicija:približna posete:nisu moguće


Lokacija se nalazi na privatnom posedu. Po informaciji koju smo dobili od meštana, privatni vlasnik je ranije ostavljao prostor slobodnim za pristup radoznalcima, ali, od nedavno, imanje je pod ključem.GPS:44.509387, 19.401496Mačvanski okrug, Opština Loznica, Jarebice

(44.509387°N 19.401496°E)GPS:44.442392, 19.362032Mačvanski okrug, Opština Krupanj, Tolisavac

(44.442392°N 19.362032°E)GPS:44.414925, 19.284268Mačvanski okrug, Opština Krupanj, Kostajnik

(44.414925°N 19.284268°E)


STARI GRAD, TOLISAVAC
Ostaci utvrđenja izgubljeni u gustoj šumici
ĐURIMSKA STENAVELIKI GRAD, TREŠNjICASOKO GRAD/GRAD SOKO (DRINSKI), LAZAMA
Malop je ostataka utvrde, ali je zato vidikovac Nikad osvojen, srušen u miru
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.365880, 19.456408Mačvanski okrug, Opština Krupanj, Banjevac

(44.365880°N 19.456408°E)


pristup:pešačenje do 500 m period:srednji vek pristup:uspon, lak pristup:otežan, gusto rastinje stanje:vidljive osnove


Lokacija se nalazi blizu seoskog, makadamskog puta. Put nije savršen, ali je dobar. Od puta se odvaja šumski put (možda sa tvrdom podlogom, ne sećam se) i tu se mora parkirati. Šumskim putem oko 150m blagog uspona. Na mestu gde prestaje šumica sa desne strane, okrenuti za 180 i poći ivicom izmeću njive i šume. Posle pedesetak metara, ako se zađe u šumicu 20-tak metara, trebalo bi da se po pojave obrisi bedema visine do pola metra.


Više

GPS:44.2302, 19.5126Mačvanski okrug, Opština Ljubovija, Donja Orovica

(44.2302°N 19.5126°E)


lokacija:približna


Ostaci rudarskih kopanja, možda i starog grada. Info: Dragan PavlovicGPS:44.144357, 19.539530Mačvanski okrug, Opština Ljubovija, Ljubovija

(44.144357°N 19.539530°E)GPS:44.2705, 19.43Mačvanski okrug, Opština Ljubovija, Ljubovija

(44.2705°N 19.43°E)


pristup:pešačenje do 2 km pristup:uspon, lak pristup:uspon, srednji


Od tvrđave su preostali samo delovi bedema na ulazu i deo jedne kule pored koje prolaze montažne stepenice za pristup na vrh. Na vrhu je betonirani plato sa metalnom ogradom i velikim krstom - poklonom nekog Nemca. Sa platoa vidik se pruža na obližnja brda i ravnicu na jugu. Ispred tvrđave je izletište sa par objekata koje je nekada bilo uređeno, a sada je potpuno zapušteno.


Više
GARDOŠ KULAVIMINACIJUM
Rimski grad/vojni logor koji se prostirao na više od 200 Ha
KAONA, OSTACI GRADAKUČAJNA
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.8486674, 20.4094058Grad Beograd, Opština Zemun, Zemun

(44.8486674°N 20.4094058°E)GPS:44.733225, 21.211037Braničevski okrug, Opština Kostolac, Selo Kostolac

(44.733225°N 21.211037°E)


period:rimski period:vizantijski status:arheološko nalazište od izuzetnog značaja šifra:AN0140


O samoj lokaciji je sve rečeno na stranici viminacium.org.rs


Više

GPS:44.483954, 21.649155Braničevski okrug, Opština Kučevo, Kučevo

(44.483954°N 21.649155°E)GPS:44.442, 21.628Braničevski okrug, Opština Kučevo, Kaona

(44.442°N 21.628°E)


GRAD DRMANA I KUDELINA/ŽDRELO (MLAVSKO)
Istorijski međaš - osvajanjem ovog grada, srpska vlast prvi put prelazi na desnu obalu Velike Morave
SREDNjEVEKOVNO UTVRĐENjE GRADAC, KREPOLjINTRANSDIERNA
Na ušću Tekijskog potoka u Dunav; potpoljena dunavskom akumulacijom, 1970. godine.
STRAŽA (MILANOVAČKA)/GRADAC
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.273, 21.5345Braničevski okrug, Opština Petrovac na Mlavi, Ždrelo

(44.273°N 21.5345°E)


stanje:zapušteno stanje:vidljivi ostaci pristup:opasnost od pada pristup:otežan, gusto rastinje

Više

GPS:44.228, 21.676Braničevski okrug, Opština Žagubica, Osanica

(44.228°N 21.676°E)GPS:44.680210, 22.402843Borski okrug, Opština Kladovo, Tekija

(44.680210°N 22.402843°E)GPS:44.461945, 22.199036Borski okrug, Opština Majdanpek, Golubinje

(44.461945°N 22.199036°E)


MILOŠEVA KULA, CRNAJKAUTVRĐENjE RGOTINASMEDEREVSKA TVRĐAVAKULIČ GRAD
Ostaci grada sa šancem
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.308584, 22.135087Borski okrug, Opština Majdanpek, Crnajka

(44.308584°N 22.135087°E)


Više

GPS:44.021788, 22.233657Borski okrug, Opština Bor, Rgotina

(44.021788°N 22.233657°E)GPS:44.6697345, 20.9263362Podunavski okrug, Opština Smederevo, Smederevo

(44.6697345°N 20.9263362°E)


Više

GPS:44.714725, 21.029322Podunavski okrug, Opština Smederevo, Kulič

(44.714725°N 21.029322°E)


Više
TVRĐAVA SLOVAC
Tvrđava koja nikad nije služila svojoj nameni
ZAMAK TOPLICE MILANA, BERKOVACBELA STENA, KRČMARESREDNjEVEKOVNO NASELjE STADION
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.332820, 20.066958Kolubarski okrug, Opština Lajkovac, Slovac

(44.332820°N 20.066958°E)


pristup:pešačenje do 500m pristup:uspon, lak


Tvrđava je izgrađena neposredno pred tursko osvajanje Srbije. Oko njenih zidova nije se vodila ni jedna bitka. Cela osnova tvrđave je očuvana, bedemi su visoki od 0,5 do 1,5 metar. Međutim, gusto rastinje onemogućava sveobuhvatan pogled na ostatke.


Više

GPS:44.215013, 20.148732Kolubarski okrug, Opština Mionica, Berkovac

(44.215013°N 20.148732°E)Navod u spisku starih gradova A. Deroka koji lokaciju označava kao "Zamak Toplice Milana, Berkovac" ima nedostataka. Prema objašnjenju gospodina Radivoja Arsića iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo, lokacija se nalazi na samoj granici atara sela Berkovci, odnosno u centru Banje Vrujci na dvorišnom delu parcele koja pripada motelu Konak Kondir. Na parceli su pronađeni određeni arheološki artefakti, ali ništa ne ukazuje da su se tu nalazile veće, odnosno dvorske građevine.


Više

GPS:44.1732, 20.0152Kolubarski okrug, Opština Mionica, Divčibare

(44.1732°N 20.0152°E)GPS:44.2658463, 19.8927093Kolubarski okrug, Opština Valjevo, Valjevo

(44.2658463°N 19.8927093°E)


KULA NENADOVIĆA, NA KLIČEVCU
Vojni objekt, zatvor, barutana, sada muzej
PRE-ROMANSKO UTVRĐENjE, BREZOVICE
Utvrđenje staro preko 3000 godina
JERININ GRAD, BRANGOVIĆ
Ostaci velike tvrđave potpuno zapreteni rastinjem
BAKIĆEVI DVORI, VENČAC
Dvor poslednjeg srpskog despota - ni kamena na kamenu
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.278261, 19.885167Kolubarski okrug, Opština Valjevo, Valjevo

(44.278261°N 19.885167°E)


status:spomenik kulture stanje:savršeno šifra:SK0256


Masivno visoko zdanje, sa uređenim pristupom, travnatim platoom okolo i širok vidik sa platoa.


Više

GPS:44.1640, 19.7497Kolubarski okrug, Opština Valjevo, Brezovice

(44.1640°N 19.7497°E)


lokacija:nepoznata period:iliri


GPS:44.2122, 19.858Kolubarski okrug, Opština Valjevo, Kovačice

(44.2122°N 19.858°E)


pristup:otežan, gusto rastinje pristup:nemoguć bez vodiča stanje:vidljivi ostaci pristup:pešačenje do 1 km


Na desnoj obali reke Gradac, iza rečne krivine prema vrhu brda prostiru se ostaci starog grada (još jedan "Jerinin" grad). Ostaci grada su potpuno neprimetni u gustoj šumici, obrasli upletenim žbunjem.


Više

GPS:44.273480, 20.599130Šumadijski okrug, Opština Aranđelovac, Banja

(44.273480°N 20.599130°E)


stanje:nazire se mesto period:srednji vek


Na lokaciji su vidljivi arheološki radovi na dva ili tri manja objekta. Objekti su pokriveni, a visina ostataka govori da su u pitanju samo osnove zdanja. Table sa informacijama postoje, postoji i natkriveno odmorište, takođe i putokaz za skretanje na glavnom putu.


Više
JERININ GRAD, JERININO BRDO, GRADAC
Tvrđava na idealnom mestu, ali je - nema
SREBRNICA/KULINA
Kule nekad jednog od najznačajnijih gradova Srbije, zapretane u granje
TVRĐAVA SUGUBINABORAČKI KRŠ, VIDIKOVAC I ISTORIJA
Crkva iz 14. veka, staro groblje, ostaci starog grada i vidikovac
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.152562, 21.031883Šumadijski okrug, Opština Batočina, Gradac

(44.152562°N 21.031883°E)


pristup:putničkim vozilom status:arheološko nalazište


Grad više ne postoji, ali može se konstatovati da je ovo idealno mesto za kontrolu puta pored Lepenice. Prošetali smo gornjim platoom u potrazi za bilo kakvim ostacima, ali uzalud. U dnu brda nalaze se i dve praistorijske pećine, takođe u statusu zaštićenog arheološkog nalazišta.


Više

GPS:44.125555, 20.613888Šumadijski okrug, Opština Kragujevac, Stragari

(44.125555°N 20.613888°E)


period:srednji vek


Samo jedna preostala kula u visini cca 10 m, nešto malo bedema i gomile kamenja koje se osipaju.


Više

GPS:43.9584255, 21.0098071Šumadijski okrug, Opština Kragujevac, Donja Sabanta

(43.9584255°N 21.0098071°E)GPS:43.9641, 20.6027Šumadijski okrug, Opština Knić, Borač

(43.9641°N 20.6027°E)


pristup:pešačenje do 200 m pristup:uspon, srednji stanje:vidljivi ostaci stanje:vidljive osnove


Na grebenu Krša vidljive su nevelike osnove crkve i kule, sa ostacima zida do 1 m visine. Sa grebena se pruža veličanstven pogled sve do gružanskog jezera, a može mu se prići kroz zabran i šumicu sa severne ili preko kamenoloma sa južne strane. Pri penjanju kroz šumicu, nailazi se na jedan veći zid, verovatno deo neke građevine i na još par manjih ostataka. Ispod istočne, veoma strme, ivice Krša nalazi se srednjevekovna crkva koja je uz manja oštećenja preživela Turke. U porti se uz debelu hladovinu stoletnih stabala nalaze i srednjevekovne nadgrobne ploče. Odmah do ulaza u portu, sa desne strane, nalazi se staro groblje prepuno spomenika iz 19. veka, a verovatno i starijih. Groblje je do pre par godina uredno održavano, ali je sad prepušteno i zaraslo u travu i korov. Stotinak metara dalje od crkve, putem koji savija ka kamenolomu nekada je bilo kupalište. Podignuta je mala brana, pa je i sada kupanje moguće, samo što nema izletnika kao ranije. Pritom, Boračka reka je oduvek bila izuzetno hladna, čak i preko leta.


Više
TVRĐAVA ČESTIN
Od ostataka - samo gomile kamenja, zaravnjene i obrasle rastinjem
TVRĐAVA PAJSIJEVIĆ
Skriveno i sasvim nepoznato utvrđenje
LOKALITET JERININ GRAD, VOJSKA KOD SVILAJNCA
Jerinin grad u ataru sela Vojska
SUTESKA, GRABOVAC
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.88833333, 20.822061Šumadijski okrug, Opština Knić, Čestin

(43.88833333°N 20.822061°E)


stanje:nazire se mesto pristup:pešačenje do 500 m pristup:uspon, lak


Do lokacije se lako stiže. Na oko 500 m od centra sela, dobrim seoskim putem, može i kolima. Od objekata nema ničeg vidljivog. Prepoznaje se samo mesto ulazne kapije, kao i pravac glavnog prolaza.


Više

GPS:43.853722, 20.698667Šumadijski okrug, Opština Knić, Pajsijević

(43.853722°N 20.698667°E)


pristup:pešačenje do 3 km


Prema rečima našeg vodiča, ova tvrđava se ne spominje ni u jednom dokumentu od 16. veka naovamo. Nije uvrštena u spisak starih gradova A. Deroka. Ostaci, odnosno konfiguracija terena, ukazuju na ovalni objekt dimenzija 70 x 50 metara. Osim linije bedema i staze unutar bedema, druge ključne tačke, kao npr. ulaz ili kule nije moguće uočiti laičkim očima. Možda bi se pozicije pojedinih objekata dale raspoznati da nije cela površina obrasla gustim rastinjem.


Više

GPS:44.102517, 21.209298Pomoravski okrug, Opština Svilajnac, Bagrdan

(44.102517°N 21.209298°E)Višeslojno naselje iz praistorije, antike i srednjeg veka. Smešteno je na uzvišenju Čukara - Gradac (kota 248m). Vidljivi ostaci temelja.GPS:43.9609656, 21.1830285Pomoravski okrug, Opština Jagodina, Međureč

(43.9609656°N 21.1830285°E)


DEVOJAČKA STENA, STARI GRAD
Pored Jagodine, ima ostataka
DRAGOŠEVAC/JERININ GRAD (JAGODINSKI)TVRĐAVA PETRUS
Ogromna geometrijska stena i ostaci tvrđave visoko iznad Crnice
LOKALITET VELIKI VETREN, VRH JUHORA
Keltsko utvrđenje, druidska(?) pećina
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.9753588, 21.2410703Pomoravski okrug, Opština Jagodina, Jagodina

(43.9753588°N 21.2410703°E)GPS:43.86250, 21.24111Pomoravski okrug, Opština Jagodina, Dragoševac

(43.86250°N 21.24111°E)Po informaciji Nebojse Jovanovica iz PD Runolist, prilaz gradu je obelezen i moze mu se pristupiti bez vodica. Postoje vidljivi ostaci.GPS:43.9205, 21.53Pomoravski okrug, Opština Paraćin, Zabrega

(43.9205°N 21.53°E)


pristup:pešačenje do 400 m pristup:uspon, srednji status:spomenik kulture od velikog značaja šifra:AN0085


Skoro pravilni kvadar čini potpuno prirodna stena na vrhu brda koja je kumovala lokaciji. Do lokacije se stiže sa platoa pored Crnice na kome se nalazi manastir Sv. Jovana Glavoseka. Penje se vidljivom stazom kroz šumu, oko 400m. Uspon je srednje težak. Pri prolasku kroz nekadašnji ulaz u grad, bedemi sa strane i velika kula se vide, ali su prilično zaklonjeni rastinjem. Teško im je i prići, zbog strmine i gustine šiblja. Vidljivi su ostaci kule na gornjem platou, na ivici koja se nadnosi nad put i reku ispod.


Više

GPS:43.81250, 21.26333Pomoravski okrug, Opština Rekovac, Sekurič

(43.81250°N 21.26333°E)Po rečima Nebojse Jovanovica iz PD Runolist, pristup lokaciji je nemoguć u vreme vegetacije, jer je prilaz potpuno zarastao u šiblje. Od manastira Svojnovo pešači se oko 2 sata.


ARHEOLOŠKI LOKALITET ŽUPANjEVACTVRĐAVA PREVEŠTOSTRVICA/OSTROVICA
Vidikovac od skoro 360 stepeni, na potpuno verikalnoj i uskoj steni
KULA ORLOVIĆA PAVLA
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.809701, 21.0106763Pomoravski okrug, Opština Rekovac, Županjevac

(43.809701°N 21.0106763°E)GPS:43.7459289, 21.0787535Pomoravski okrug, Opština Rekovac, Lepojević

(43.7459289°N 21.0787535°E)GPS:44.185868, 20.458705Moravički okrug, Opština Gornji Milanovac, Varnice

(44.185868°N 20.458705°E)


period:srednji vek stanje:vidljivi ostaci pristup:putničkim vozilom pristup:pešačenje do 500 m pristup:uspon, težak pristup:opasnost od pada


Ostaci tvrđave - deo zida priljubljen uz vertikalnu stenu. Ostrovica je zaštićena i kao spomenik prirode (geološki).


Više

GPS:44.117998, 20.534134Moravički okrug, Opština Gornji Milanovac, Rudnik

(44.117998°N 20.534134°E)


GRADINA, MAJDAN
Verovatno osmatračka kula; u blizini: "grčko" groblje na Lipi
TRIJESKA/TRESKA/NEVADE(?)TVRĐAVA SOKOLICA
Stena zvana Sokolica, stari grad, pećina "sa skrivenim blagom" i divan pogled
LIŠKA ĆAVA, LIS
Značajni ostaci, a lokacija skoro nepoznata
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.09788, 20.5279Moravički okrug, Opština Gornji Milanovac, Majdan

(44.09788°N 20.5279°E)


pristup:pešačenje do 500 m pristup:uspon, srednji pristup:uspon, težak pristup:nemoguć bez vodiča


Vodič je neophodan, jer nema niti staze niti oznaka. Uspon (u dužini oko 350 m) je zahtevan zbog konstantne velike uzbrdice i prepreka na putu - trupaca, trulog granja, sipke zemlje i kamenja koje proklizava. Pažnja: Silazak je još teži. Postoji i drugi prilaz, sa zapadne strane - kolima se izlazi na istu izohipsu, posle se pešači oko 500 m, ali ni tu nema staze niti oznaka.


Više

GPS:44.004880, 20.513180Moravički okrug, Opština Gornji Milanovac, Lunjevica

(44.004880°N 20.513180°E)GPS:43.934233, 20.519722Moravički okrug, Opština Čačak, Ostra

(43.934233°N 20.519722°E)


status:spomenik kulture šifra:SK509 pristup:pešačenje do 1 km pristup:uspon lak i srednji


Sokolica je jedan od dva visa u Ostri. Viša od nje je Ostrica. Prepoznaje se po goloj steni koja se izdiže dvadesetak metara iznad okolne šume. Ispod stene na kojoj je grad, a malo iznad rečice, nalazi se pećina sa uklesanim krstom i sekirom. Vrlo je niska i nepristupačna.


Više

GPS:43.799444, 20.189722Moravički okrug, Opština Lučani, Turica

(43.799444°N 20.189722°E)


lokacija:približna preiod:ranovizantijski


Značajni ostaci ranovizantijskog utvrđenja i grada. Prostiru se na 4 hektara.


Više
TVRĐAVA GRADINA, RADALjEVO
Pretpostavlja se da je ovo bio grad Moravica, centar župe
KARAĐORĐEVI ŠANČEVIOSTACI GRADA, CAREVA GLAVICALATINSKI GRAD (RTANjSKI)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.664, 20.1166Moravički okrug, Opština Ivanjica, Ivanjica

(43.664°N 20.1166°E)


period:srednji vek


Sa gornjeg nivoa tvrđave se pruža izvanredan pogled od svih 360 stepeni - na reku Moravicu koja ga okružuje sa tri strane i dve velike doline uz reku, jednu prema Arilju i drugu prema Ivanjici.


Više

GPS:43.432095, 20.070443Moravički okrug, Opština Ivanjica, Javorska Ravna Gora

(43.432095°N 20.070443°E)GPS:43.310405, 20.306051Moravički okrug, Opština Ivanjica, Brusnik

(43.310405°N 20.306051°E)Po rečima Jeroslava Draškovića koji je često lovio u ovom kraju, na ovom vrhu postoje značajni ostaci starog utvrđenog objekta. U spisku A. Deroka, ne postoji približno pozicionirana lokacija. Najbliži navod je "Herčege, pored Ivanjice", s tim što se selo Erčege nalazi 12 km severoistočno od CG.GPS:43.861284, 21.852661Zaječarski okrug, Opština Sokobanja, Mužinac

(43.861284°N 21.852661°E)(selo Jablanica) Ostaci grada


VRMDžA/LATIN GRAD
Kamena grdosija iznad sela koja nosi ostatke utvrde i orlovska gnezda
SOKO GRAD (BANjSKI)/SOKOLAC
Šetalište pored reke u senci vertikalne stene, zatim uspon i - kula
TVRĐAVA KOZALjTREŠNjICA/MALI GRAD
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.715161, 21.817274Zaječarski okrug, Opština Sokobanja, Vrmdža

(43.715161°N 21.817274°E)


stanje:vidljivi ostaci


Vrlo upečatljivo mesto. Selo vijuga između tri ili četiri grupe gromadnih stena, ne nižih od 50 m u odnosu podnožje. Iznad samih seoskih kuća je stena na kojoj se nalazio grad. Od grada je ostao samo jedan poveliki zid, priljubljen uz stenu. Na platou na vrhu nema vidljivih ostataka. Sada je tamo pozornica i mesto na kome se održava Vrmdža fest, kao i vidikovac. Sa platoa puca pogled nadaleko na jug. U blizini sela je jezero Vrmdža, nastalo nedavno, prirodnim putem. Jezero je u prijatnom ambijentu, neveliko, okruglo i idealno za obići jedan krug oko. Na putu do jezera je izvor Vrmdžanske reke, kao i Deda Mijina vodenica. Vodenica radi, može se kupiti brašno, a uz nju je prijatan restoran i mesto za odmor.


Više

GPS:43.635030, 21.892968Zaječarski okrug, Opština Sokobanja, Sokobanja

(43.635030°N 21.892968°E)


pristup:pešačenje do 500 m pristup:uspon, lak pristup:uspon, srednji


Tvrđava se nalazi u okviru gradskog izletišta Lepterija, koje je zaštićeno kao Predeo izuzetnih odlika. Sa tvrđave se pruža pogled samo prema severu, ostali pravci su zaklonjeni višim brdima.


Više

GPS:43.653626, 22.1423557Zaječarski okrug, Opština Knjaževac, Bučje

(43.653626°N 22.1423557°E)GPS:44.144528, 19.544166Zlatiborski okrug, Opština Ljubovija, Gornja Trešnjica

(44.144528°N 19.544166°E)


lokacija:priblizna


Ostaci tvrđave, Mali Grad na brdu 6 km od Drine. Nalazi se na starom rimskom putu (sada vidljiva staza) u kanjonu Trešnjice na mestu gde most prelazi preko Tribuće. Info:Dragan Pavlovic


TVRĐAVA PARAMUN
Rimski grad; ostaci utvrde ispod guste šume
TVRĐAVA ZLOSTUPTVRĐAVA SUBJELTVRĐAVA KOZJAK
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.05, 19.855Zlatiborski okrug, Opština Kosjerić, Paramun

(44.05°N 19.855°E)


pristup:putničkim vozilom pristup:pešačenje do 200 m pristup:otežan, nema staze stanje:vidljive osnove


Prepoznaje se, po obliku terena, elipsasta osnova cca 60 x 80 m (vrlo gruba procena). Može se proceniti pravac bedema i prolaza. Sve je pod travom i šibljem.


Više

GPS:43.976567, 19.9438793Zlatiborski okrug, Opština Kosjerić, Tubići

(43.976567°N 19.9438793°E)GPS:43.9983671, 19.9582099Zlatiborski okrug, Opština Kosjerić, Tubići

(43.9983671°N 19.9582099°E)A. Deroko: "Skoro da nema tragova". Potvrdjeno od strane meštana.GPS:44.052941, 19.639013Zlatiborski okrug, Opština Bajina Bašta, Rogačica

(44.052941°N 19.639013°E)


pozicija:nepoznata

KULINA / VIŠESAVA(?)KULINA/KULINGRAD/SOLOTNIK
Ostaci grada ne vrhu vertikalne stene
STARI GRAD, UŽICE
Grad Nikole Altomanovića
GRADINA, STAPARI
Praistorijski lokalitet i ranovizantijsko utvrđenje
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.9859, 19.5995Zlatiborski okrug, Opština Bajina Bašta, Višesava

(43.9859°N 19.5995°E)


lokacija:nepoznata


GPS:43.898155, 19.601836Zlatiborski okrug, Opština Bajina Bašta, Solotuša

(43.898155°N 19.601836°E)


pristup:pešačenje do 1 km pristup:uspon, težak


Uređene planinarske staze - više njih. Uređeno odmorište i informacije na početnoj tački - odmah iza crkve. Dole na toku rečice objekat za koji je navedeno da je vodenica. Grad je na vrhu brda, a prema informaciji na tabli do vrha ima preko 1 km, odnosno penjanje traje više od 90 minuta. Staza je obeležena.


Više

GPS:43.851325, 19.828196Zlatiborski okrug, Opština Užice, Užice

(43.851325°N 19.828196°E)


period:srednji vek


Područje grada se nalazi u rekonstrukciji. Pri tome, pristup turistima nije blokiran. Osnove svih bedema i objekata unutar njih su konzervirane i vidljive. Ograde i rukohvati postoje na svim kritičnim mestima. Pravci kretanja su omogućeni na centralnom i gornjem nivou. Table sa informacijama objašnjavaju svaki pojedini nivo, odnosno objekt. Postoje i dva laguma ispod gornjeg novoa tvrđave, a služili su za skrivanje zbegova.


Više

GPS:43.848937, 19.733475Zlatiborski okrug, Opština Užice, Stapari

(43.848937°N 19.733475°E)


pristup:putničkim vozilom pristup:pešačenje do 400 m


Na lokalitetu se uočavaju: - prilazni pravac, upravan na kosinu brda - zid bedema, visine metar, dužine oko trideset, - dve kružne zemljane formacije, moguće osnove dve kule - centralna humka visine pet metara, prečnika dvadesetak, takođe moguće mesto kule - tragovi "divljih" kopača - iskopan obični bakrač na mestu, kako nam je vodič objasnio, gde su meštani, uz radove, pripremali sebi hranu. Takođe se uočava dominantan položaj utvrđenja u odnosu na dolinu etinje.


Više
TVRĐAVA SJEVERINTVRĐAVA JAGAT
Tvrđava građena pre Nemanjića
KOVINGRAD/JERININ GRAD (LIMSKI)
Skoro potpuno prirodna tvrđava, nebu pod oblake
TVRĐAVA MILEŠEVAC/HISARDžIK
Neosvojivi bedemi i kule iznad Mileševke
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.586036, 19.369432Zlatiborski okrug, Opština Priboj, Sjeverin

(43.586036°N 19.369432°E)


lokacija:nepoznata


GPS:43.579741, 19.506515Zlatiborski okrug, Opština Priboj, Crnuzi

(43.579741°N 19.506515°E)


pozicija:približna


Brdo Mali Bić, kod predajnikaGPS:43.454993, 19.636985Zlatiborski okrug, Opština Prijepolje, Džurovo

(43.454993°N 19.636985°E)


pristup:terenskim vozilom


Tvrđavu štite prirodne formacije stena, više nego što ima građenih bedema. Na vrhu je greben, oko koga nema puno prostora za komunikaciju, pa je pitanje koliki je bio krug tvrđave i gde je bila odbrana sa južne strane. Sama kula je izdvojena i teška za prilaz.


Više

GPS:43.362220, 19.727800Zlatiborski okrug, Opština Prijepolje, Sedobro

(43.362220°N 19.727800°E)


pristup:putničkim vozilom pristup:pešačenje do 200m pristup:uspon, srednji status:spomenik kulture


Vidljivi su bedemi sa južne strane, očuvana donja kula. Vide se i ostaci istočne i dve zapadne kule. Bedemi na platou su pod gustim zelenilom i nisu potpuno uočljivi.


Više
SREDNjEVEKOVNI GRAD, UVAC
Ostaci kule i bedema
SAMOGRAD, GRGAJE
u izdanju ARHEOLOŠKA KARTA NOVOG PAZARA, TUTINA I SJENICE, Premovic Aleksic, Dragica, 2014
MAGLIČ/JERININ GRAD (IBARSKI)STARI GRAD BRVENIK
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.357777, 19.957026Zlatiborski okrug, Opština Sjenica, Gornje Lopiže

(43.357777°N 19.957026°E)


Više

GPS:43.109092, 19.896989Zlatiborski okrug, Opština Sjenica, Grgaje

(43.109092°N 19.896989°E)GPS:43.6137859, 20.5499697Raški okrug, Opština Kraljevo, Maglič

(43.6137859°N 20.5499697°E)


Više

GPS:43.358898, 20.639177Raški okrug, Opština Raška, Brvenik

(43.358898°N 20.639177°E)


Više
DUBOVSKA KULA, STARI GRADTVRĐAVA OBOĐELOKALITET GRADINA, POSTENjE
Postoji teza da je ovo bio stari grad Ras
GRADSKO UTVRĐENjE, NOVI PAZAR
Kula Motrilja i gradski park
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.3543601, 20.720469Raški okrug, Opština Raška, Jošanička Banja

(43.3543601°N 20.720469°E)GPS:43.372128, 20.743016Raški okrug, Opština Raška, Jošanička Banja

(43.372128°N 20.743016°E)


pozicija:nepoznata


GPS:43.172444, 20.548778Raški okrug, Opština Novi Pazar, Postenje

(43.172444°N 20.548778°E)


status:arheološko nalazište šifra:AN0096

Više

GPS:43.1387072, 20.5169362Raški okrug, Opština Novi Pazar, Novi Pazar

(43.1387072°N 20.5169362°E)Potpuno je očuvana jedna kula - Kula Motrilja, zatim ostaci još dve kule i delovi bedema. Na centralnoj površini tvrđave nalazi se uređeni gradski park, zvani Bedem.


Više
STARI RAS(?)/GRADINA, PAZARIŠTE
Jedna od najvećih brdskih tvrđava kod nas
SREDNjEVEKOVNI GRAD JELEČ
Čardak ni na nebu ni na zemlji
LOKALITET NA BRDU MALI BLAGOTINGRABOVAC/JERININ GRAD (MORAVSKI), TRSTENIK
Visoko na brdu iznad magistralnog puta i Morave
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.127719, 20.414943Raški okrug, Opština Novi Pazar, Doljani

(43.127719°N 20.414943°E)


status:UNESCO svetska kulturna baština šifra:PKIC0024 pristup:pešačenje do 1 km pristup:uspon, srednji stanje:značajni ostaci


Uspon do objekta kreće iz turističkog kompleksa u podnožju brda. Staza uspona je obeležena i vidljiva. Uspon je na tri mesta od po sto metara srednje težak. Uspon je dug 950 m. Stazu je uradilo provatno preduzeće u čijem je vlasništvu hotel u podnožju. Nedavno smo čuli (leto 2018.) da je u pripremi izgradnja puta do Gradine kojim će se moći kretati i autobusi.


Više

GPS:43.026435, 20.560952Raški okrug, Opština Novi Pazar, Vojkoviće

(43.026435°N 20.560952°E)


pristup:pešačenje do 3 km pristup:uspon, zahtevan


Dosta veliki delovi građevine su dobro očuvani. Međutim, sa razdaljine se uočava jedino glavna kula, sve ostalo je prikriveno gustim zelenilom. Pogled sa vrha je pravi doživljaj.


Više

GPS:43.7208163, 21.114472Rasinski okrug, Opština Trstenik, Poljna

(43.7208163°N 21.114472°E)GPS:43.6374, 20.9733Rasinski okrug, Opština Trstenik, Grabovac

(43.6374°N 20.9733°E)


stanje:značajni ostaci

Više
GRADIŠTE/GRAD, DONjI DUBIČRANOSREDNjEVEKOVNI GRAD, BAČINAKULA TODORA OD STALAĆATVRĐAVA MALETINA/TRUBAREVO
Uspomena na stražu nad Moravom
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.7090, 21.0192Rasinski okrug, Opština Trstenik, Donji Dubič

(43.7090°N 21.0192°E)GPS:43.726836, 21.297302Rasinski okrug, Opština Varvarin, Bačina

(43.726836°N 21.297302°E)GPS:43.67045, 21.40426Rasinski okrug, Opština Ćićevac, Grad Stalać

(43.67045°N 21.40426°E)


Više

GPS:43.620648, 21.494137Rasinski okrug, Opština Ćićevac, Mojsinje

(43.620648°N 21.494137°E)


pristup:


Od ostataka postoji tridesetak metara bedema u visini 1.5 do 2 metra, ulazni prostor omećen nazanakama dve kule, kao i savršeno očuvani polukružni prostor širine desetak metara između dva (pretpostavljena) niza bedema.


Više
ZEMLjANI GRAD/KUKLjIN
Problematičan navod u spisku starih tvrđava u Srbiji
LAZAREV GRAD/ALADžA HISAR/ŠAREN GRAD
Završen iste godine kada se odigrala bitka na Marici
TVRĐAVA KOZNIKLOKALITET NEBESKE STOLICE
Bogomolja na krovu Srbije

GPS:43.603048, 21.271350Rasinski okrug, Grad Kruševac, Kukljin

(43.603048°N 21.271350°E)


pristup:putničkim vozilom period:gvozdeno doba period:srednji vek


U Spisku starih tvrđava u Srbiji (A. Deroko, 1950) postoji navod "Zemljani grad (Kukljin) - je utvrđenje udaljeno 10 km severozapadno od Kruševca. Danas postoje ostaci utvrde". U razgovoru sa arheolozima gradskog muzeja u Kruševcu obavešteni smo da u mestu Kukljin postoje samo ostaci naselja koje je postojalo od praistorije do srednjeg veka. Vidljivi nadzemni ostaci ne postoje.


Više

GPS:43.583632, 21.321610Rasinski okrug, Grad Kruševac, Kruševac

(43.583632°N 21.321610°E)U okviru kompleksa se nalaze ostaci donžon kule, ostaci bedema, crkva Lazarica, Narodni muzej, spomenik Knezu Lazaru, kao i osnove drugih objekata koji su pripadali tvrđavi. Arheološka istraživanja kompleksa su i dalje u toku.


Više

GPS:43.455322, 20.939875Rasinski okrug, Opština Brus, Grad

(43.455322°N 20.939875°E)


Više

GPS:43.261962, 20.8354Rasinski okrug, Opština Brus, Ravnište

(43.261962°N 20.8354°E)


pristup:žičarom pristup:pešačenje do 1500 m


Arheološki kompleks čine ostaci kasnoantičkih objekata i ostaci bazilike iz doba ranog hrišćanstva


Više
BOVAN/BOLVAN/JERININ GRAD (MORAVIČKI)
Kula - mrtva straža na grebenu iznad puta
TVRĐAVA LIPOVAC
Ostaci utvrđenja
KULINA (ALEKSINAC)
Umesto tvrđave - put
TVRĐAVA SVRLjIG
Malo ostataka, pogled na sve četiri strane, veritalne litice i pruga ispod
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.622347, 21.694083Nišavski okrug, Opština Aleksinac, Bovan

(43.622347°N 21.694083°E)


stanje:vidljivi ostaci pristup:putničkim vozilom pristup:pešačenje do 100 m pristup:nema oznaka


Jedini vidljiv objekt na lokaciji je kula, sačuvana u visini cca 3m, uz još par ostataka bedema ili drugog objekta.


Više

GPS:43.562543, 21.835645Nišavski okrug, Opština Aleksinac, Lipovac

(43.562543°N 21.835645°E)


pristup:uspon, težak pristup:otežan, gusto rastinje pristup:nemoguć bez vodiča


Prema rečima meštana, do ostataka put vodi preko vrha stene ispod koje je manastir, zatim kroz teren obrastao rastinjem i žbunjem. Objekat je nemouguće pronaći bez vodiča.


Više

GPS:43.419770, 21.619543Nišavski okrug, Opština Aleksinac, Kulina

(43.419770°N 21.619543°E)


pozicija:nepoznata


Prema navodima arheologa koji su istraživali ovu lokaciju, ostaci tvrđave ne postoje - negde u prvoj polovini veka su poslužili kao materijal za izgradnju puta.


Više

GPS:43.474028, 22.094444Nišavski okrug, Opština Svrljig, Varoš

(43.474028°N 22.094444°E)


stanje:vidljivi ostaci pristup:putničkim vozilom pristup:pešačenje do 100 m pristup:uspon, lak


Tvrđavi se lako pristupa. Kolima se stiže asfaltnim putem do na 200m od ulaza u tvrđavu. Pristup na plato tvrđave ide kroz prirodni uski i dugački usek, koji je sigurno bio nepremostiva prepreka osvajačima. Na vrhu su preživele dve kule, s tim što je jedna od njih, iz nepoznatih razloga, minirana 1999 godine. Po rečima meštana, miniranje je izvršeno dinamitom, sa zemlje, odnosno nije posledica pogotka rakete iz vazduha. Ispod vertikalnih litica teče Svrljiški Timok, a njegovim kanjonom ide pruga za Knjaževac čuvena po broju tunela i mostova - i jednih i drugih ima preko 30.


Više
ŽELEZNIK, MILjKOVAC
Ostaci kule
GRADIŠTE, MILjKOVAC
Ostaci utvrde cara Justinijana
NIŠKA TVRĐAVA
Prvi put izgrađena od kamena polovinom 2. veka
GRADAC, MALČA
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.435336, 21.867495Nišavski okrug, Opština Crveni Krst, Miljkovac

(43.435336°N 21.867495°E)U podnožju kule Železnik na jednom mestu cveta crveni božur. Oko kule se intezivno radi na uređenju pristupa, stepeništa sa rukohvatom. Od kule do izletišta Vidrište uređuju se staze i mesta za odmor.


Više

GPS:43.4298, 21.8714Nišavski okrug, Opština Crveni Krst, Miljkovac

(43.4298°N 21.8714°E)


lokacija:približna


Od celog utvrđenja, danas se mogu videti samo ostaci apside pripadajuće bazilike. Osim toga, na pojedinim mestima se mogu ispratiti linije bedema. U neposrednoj blizini lokacije se nalazi "Jovina jama", mesto na kome se intenzivno kopalo u potrazi za legendarnim, zakopanim, blagom.


Više

GPS:43.323097, 21.895359Nišavski okrug, Opština Crveni Krst, Crveni Krst

(43.323097°N 21.895359°E)


status:spomenik kulture od velikog značaja šifra:SK0289 tag:tvrđava

Više

GPS:43.3223, 22.0319Nišavski okrug, Opština Pantelej, Malča

(43.3223°N 22.0319°E)


lokacija:nepoznata

DENSKA, BERBATOVOVIŠEGRAD, SIĆEVOGRADAC, SIĆEVOGRADAC, GORNjA STUDENA
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.2482, 21.9555Nišavski okrug, Opština Palilula, Berbatovo

(43.2482°N 21.9555°E)


lokacija:nepoznata


GPS:43.3441, 22.1075Nišavski okrug, Opština Niška Banja, Sićevo

(43.3441°N 22.1075°E)GPS:43.3407, 22.0755Nišavski okrug, Opština Niška Banja, Sićevo

(43.3407°N 22.0755°E)


lokacija:nepoznata


GPS:43.1954, 22.1619Nišavski okrug, Opština Niška Banja, Gornja Studena

(43.1954°N 22.1619°E)


lokacija:nepoznata

LOKALITETI U JELAŠNIČKOJ KLISURIKULINA, ČUKLjENIKLATINSKI GRAD (NIŠKI)/GRADAC, KNEZ SELOKOPRIJAN (?)/KORVINGRAD/KURVINGRAD/KURVINOKALE
Neprekinuta istorija utvrde od Rimljana do Turaka
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.284325, 22.061217Nišavski okrug, Opština Niška Banja, Jelašnica

(43.284325°N 22.061217°E)


lokacija:nepoznata


U blizini sela Jelašnice odnosno delu Jelašničke klisure kroz koju je nakada išao srednjevekovni put za Pirot na lokalitetu Kulina I i II, Šanac, Velika i mala Crkvica, Građenica, Spomenik, lađište i Gradac nalaze se ostaci koji pripadaju manjim utvrđenjima i kulamaGPS:43.273620, 22.072952Nišavski okrug, Opština Niška Banja, Čukljenik

(43.273620°N 22.072952°E)


lokacija:nepoznata


GPS:43.366389, 21.998019Nišavski okrug, Opština Niška Banja, Donja Studena

(43.366389°N 21.998019°E)GPS:43.221610, 21.845256Nišavski okrug, Opština Doljevac, Malošište

(43.221610°N 21.845256°E)


status:spomenik kulture od velikog značaja šifra:SK0205


O tvrđave je preostao samo bedem na jednoj strani. Pristup tvrđavi je uređen, ali se, očigledno, ne održava svakodnevno. Od parkinga pored restorana do koga se dolazi kolima, prema vrhi vodi popločana staza sa osvetljenjem i klupama uz put. Pedesetak metara ispod tvrđave izrađeno je nadsvođeno odmorište za par desetina ljudi.


Više
SREDNjEVEKOVNI GRAD, TASKOVIĆI/DRAŠKOVA KUTINABRDO KULA, GORNjA KORITNICAZDRAVČINAMOMČILOV/PIROTSKI GRAD
Stari grad i debela hladovina velikog parka, šetališe - u centru grada
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.239937, 22.016046Nišavski okrug, Opština Gadžin Han, Taskovići

(43.239937°N 22.016046°E)GPS:43.141849, 22.327357Pirotski Okrug, Opština Bela Palanka, Gornja Koritnica

(43.141849°N 22.327357°E)


lokacija:nepoznata


Vlasnik na svom imanju otkopao ostatke crkve i bedemaGPS:43.1463, 22.9342Pirotski okrug, Opština Pirot, Pirot

(43.1463°N 22.9342°E)


lokacija:nepoznata


Prema navodima arheologa iz pirotskog muzeja naziv objekta je poznat, ali nema nikakvih ostataka niti je poznata njegova tačna lokacija.GPS:43.158, 22.582Pirotski okrug, Opština Pirot, Pirot

(43.158°N 22.582°E)


stanje:dobro

Više
TVRĐAVA TEMAC / GRADIŠTE TEMTIŠKO (?)ANTANAS, KRUPACŠANAC/JEREMIJINO BRDOTVRĐAVA RADOŠEVAC
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.288080, 22.581596Pirotski okrug, Opština Pirot, Pirot

(43.288080°N 22.581596°E)Bugarska tvrđava; ostaci utvrde. Po rečima upućenih ljudi iz Pirota, tvrđava se nalazi iza grebena koji se uzdiže iznad reke Temske u visini brane HE Temska.


Više

GPS:43.117432, 22.678783Pirotski okrug, Opština Pirot, Krupac

(43.117432°N 22.678783°E)GPS:43.096202, 22.405688Pirotski okrug, Opština Babušnica, Donje Krnjino

(43.096202°N 22.405688°E)


Više

GPS:43.090460, 22.444849Pirotski okrug, Opština Babušnica, Radoševac

(43.090460°N 22.444849°E)


lokacija:nepoznata

GOINSKO KALEGRADIŠTE, GORNjA BRESNICA
Potpuno nepoznata i neistražena
SREDNjEVEKOVNO NASELjE, KRNjI GRAD
Mačka je išla sa krova na krov od Bresnice do Krnjeg Grada
HISAR/PROKUPAČKI GRAD/(HAMEUM)/(KOMPLOS)/(TOPLICA)
Izazivao je strahopoštovanje: čak su ga i Osmanlije zaobilazile u vreme svoje najveće najezde
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:42.9860, 22.6914Pirotski okrug, Opština Dimitrovgrad, Gojin Dol

(42.9860°N 22.6914°E)Uz trasu Koridora 10 otkriven je arheološki lokalitet - raskrsnica puteva iz rimskog doba.GPS:43.363742, 21.419260Toplički okrug, Opština Prokuplje, Gornja Bresnica

(43.363742°N 21.419260°E)


pristup:pešačenje do 300 m. pristup:uspon lak


Nalazi se na nižem od dva naspramna vrha istog brda koja razdvaja usek (moguće veštački). Zaravan na kojoj se nalaze ostaci utvrde, ovalnog je oblika, otprilike 60 puta 30 m. Prepoznaju se prilaz i ulaz u objekt, kao i prolaz dužinom tvrđave. Vidljivi su ostaci kule, bedemi na par mesta, kao i kamenom ograđen otvor (bunar?).


Više

GPS:43.292340, 21.411958Toplički okrug, Opština Prokuplje, Zdravinje

(43.292340°N 21.411958°E)


Više

GPS:43.226946, 21.576674Toplički okrug, Opština Prokuplje, Prokuplje

(43.226946°N 21.576674°E)


stanje:vidljivi ostaci period:rimski period:turska vladavina period:srednji vek


Do restorana na vrhu se može i kolima. Može se i stazom (stepenicama) do vrha, što zahteva jedan dobar napor. Takođe, postoji i trim staza oko brda.


Više
JUG BOGDANOVA/VODENA KULAKULA MILANA TOPLICEZLATNE KALE, PROKUPLjETVRĐAVA RGAJE
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.228207, 21.577592Toplički okrug, Opština Prokuplje, Prokuplje

(43.228207°N 21.577592°E)


status:spomenik kuture od velikog značaja šifra:SK1372


GPS:43.213878, 21.394309Toplički okrug, Opština Prokuplje, Biča

(43.213878°N 21.394309°E)


pozicija:nepoznata

Više

GPS:43.0700, 21.6457Toplički okrug, Opština Prokuplje, Zlata

(43.0700°N 21.6457°E)Ranovizantijski grad, po veličini sličan Caričinom graduGPS:43.1094175, 21.4899493Toplički okrug, Opština Prokuplje, Rgaje

(43.1094175°N 21.4899493°E)


BREGOVINSKO KALE/DRENGRAD
Ranije nije bilo puta, sada nema tvrđave
OSTACI SREDNjEVEKOVNE TVRĐAVE I CRKVE, GORNjE GRGURE
Tvrđava, crkva i zavetno drvo
MARINA KULAIVAN KULA/KULA KOSANČIĆ IVANA
Prema legendi, iz ovog utvrđenja su Kosančić Ivan i Toplica Milan poveli vojsku u Kosovski boj
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.066783, 21.561367Toplički okrug, Opština Prokuplje, Bregovina

(43.066783°N 21.561367°E)


status:spomenik kulture od velikog značaja šifra:AN0041


Od zidanih bedema skoro da nema tragova, iako se na slikama sa ranijih iskopavanja vidi da su postojali.


Više

GPS:43.251383, 21.178108Toplički okrug, Opština Blace, Muzaće

(43.251383°N 21.178108°E)


stanje:vidljivi ostaci


Ostaci crkve Svetog Pantelejmona su vidljivi i konzervirani. Po rečima meštana, ostaci (minimalni) bedema srednjevekovne tvrđave, vizantijske ili srpske, nalaze se na brdu iznad crkve. U blizini se nalazi zavetno drvo.


Više

GPS:43.136391, 21.2915903Toplički okrug, Opština Kuršumlija, Kuršumlija

(43.136391°N 21.2915903°E)


Više

GPS:42.949324, 21.4114Toplički okrug, Opština Kuršumlija, Ivan Kula

(42.949324°N 21.4114°E)


stanje:značajni ostaci


Do objekta iz centra sela ima manje od 600 m pešačenja, od čega oko 200 m dobre strmine. U zavisnosti od vremenskih uslova, putničkim vozilom se može prići do prve veće strmine i time smanjiti pešačenje na pola. Terensko vozilo može da izgura do kraja. U planu je popravka puta i uređenje mesta za normalan pristup i parkiranje.


Više
TVRĐAVA, BRDO GRADAC, GRADIŠTETVRĐAVA MORIČ, DONjA LOPUŠNjACARIČIN GRAD/IUSTINIANA PRIMA
Jedna od najatraktivnijih antičkih lokacija u Srbiji
TVRĐAVA KULINE, LECE
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:42.9243, 22.1413Jablanički okrug, Opština Vlasotince, Gradište

(42.9243°N 22.1413°E)GPS:42.9248, 22.1719Jablanički okrug, Opština Vlasotince, Ravna Gora

(42.9248°N 22.1719°E)


pozicija:nepoznata


GPS:42.9435423, 21.6609945Jablanički okrug, Opština Lebane, Svinjarica

(42.9435423°N 21.6609945°E)


status:arheološko nalazište od izuzetnog značaja šifra:AN0024

Više

GPS:42.910957, 21.533076Jablanički okrug, Opština Medveđa, Donji Gajtan

(42.910957°N 21.533076°E)


lokacija:nepoznata


U zapadnom delu Leskovačke kotline, prvoj celi-ni pripadaju dva utvrđenja, jedno na Brajšorskom visu (kat. 170), a drugo na lokalitetu Kuline ili Jeriningrad u Lecu (kat. 182). Za fortifikaciju na Brajšorskom visu nedostaje bliži opis. Više podataka imaza utvrđenje na brdu ispod kojeg se spajaju Lecka i Rudnička reka, severozapadno od Leca (kat. 182). Tuse može ispratiti kontinuitet utvrđivanja od praistorijedo srednjeg veka. Ova fortifikacija je nepravilne osnove, približne površine 80 dž 45 m, okružena odbrambe-nim rovom. Vidljivi ostaci bedema, debljine oko 3 m,građeni su od lomljenog kamena vezanog krečnimmalterom (sl. 33). Odavde potiču nalazi iz eneolit-skog perioda, zatim novac Konstantina I, fragmenti ke-ramičkih posuda, ali i ostaci peći za topljenje rude. Eneolitska bakarna sekira nađena u blizini okna uka-zuje na značaj rudarstva na ovom prostoru od praisto-rije do danas. Utvrđenje u Lecu, na lokalitetu Kuline,sigurno se može dovesti u vezu sa rudarstvom i sva-kako je bilo važno u zaštiti rudarskih revira.Ka severoistoku, u prelaznoj visinskoj zoni, iz-među pobrđa i ravničarskih delova Leskovačke kotli-ne, izdvojena su utvrđenja oko Caričinog grada (kat.55), koja su činila širu mrežu njegove odbrane. (Sonja Stamenković: Rimsko nasleđe u Leskovačkoj kotlini)


RANOVIZANTIJSKO UTVRĐENjE I CRKVA, SIJARINSKA BANjA
Značajno mesto u vreme Vizantije
KALE, GRDELICAHISAR (LESKOVAČKI)
Najstariji kompleks crne metalurgije u Evropi
KULA KRALjEVIĆA MARKA
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:42.775792, 21.603273Jablanički okrug, Opština Medveđa, Tulare

(42.775792°N 21.603273°E)


status:arheološko nalazište šifra:AN0159


Na lokaciji je vidljiva samo crkva novijeg datuma, sagrađena na temeljima starije. Slabo vidljivi ostaci bedema tvrđave, prema rečima meštana, nalazili su se u neposrednoj blizini, sa južne strane. Taj deo terena ne samo da je izuzetno strm, već je i potpuno urastao u zeleni gustiš, tako da je potpuno nepristupačan. Snimili smo samo deo stene sa severozapadne strane koji ilustruje strateški položaj brda na kome se tvrđava nalazila. Ispod brda se danas nalazi rudnik mermera.


Više

GPS:42.8934, 22.0674Jablanički okrug, Opština Leskovac, Grdelica

(42.8934°N 22.0674°E)


lokacija:približna


GPS:42.991354, 21.934971Jablanički okrug, Opština Leskovac, Leskovac

(42.991354°N 21.934971°E)Na ovom lokalitetu pronađeni su metalni predmeti od izuzetnog značaja za nauku. Lokalitet sadrži tragove naselja iz neolita, bakarnog, bronzanog i gvozdenog doba, iz rimskog, vizantijskog i turskog perioda.


Više

GPS:42.85818, 21.841835Jablanički okrug, Opština Leskovac, Miroševce

(42.85818°N 21.841835°E)


SKOBALjIĆ/ZELEN GRAD
Tvrdi grad legendarnog junaka
PAVLOVO BRANIŠTEROMANOV GRAD
Stari grad još čeka istraživače
MARKOVO KALE, VRANjE
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:42.850408, 21.912472Jablanički okrug, Opština Leskovac, Vučje

(42.850408°N 21.912472°E)


pristup:pešačenje do 1.5 km pristup:uspon srednji


Lokacija je potpuno urasla u zelenilo. Kule i bedemi, očuvani u visini 1 do 2 metra, jedva se naziru.


Više

GPS:42.84624, 22.008652Jablanički okrug, Opština Leskovac, Slatina

(42.84624°N 22.008652°E)GPS:42.6719, 22.1845Pčinjski okrug, Opština Surdulica, Dugojnica

(42.6719°N 22.1845°E)


pristup:pešačenje 500m pristup:uspon, težak pristup:nemoguć bez vodiča stanje:vidljive osnove period:kultura/vlast vizantijski


Ova lokacija do sada nije istraživana. Na lokaciji postoji nekoliko nevelikih gomila kamenja, verovatno ostaci bedema i ulazne kapije. Prostor koji ispinjavaju ostaci iznosi 300 puta 100 m (vrlo slobodna procena). Pošto istraživanja nisu rađena, sve iznete procene potiču od "divljih" arheologa.


Više

GPS:42.581431, 21.889545Pčinjski okrug, Opština Vranje, Vranje

(42.581431°N 21.889545°E)


Više
IZOM, VRANjSKA BANjA
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:42.551903, 21.994409Pčinjski okrug, Opština Vranjska Banja, Vranjska Banja

(42.551903°N 21.994409°E)


lokacija:napoznata


VIZANTIJSKI GRAD