Materijalna kultura Srbije

PREGLED VODENICAVODENICA, NEŠTINVODENICA POTOČARA U KUSIĆU
Vodenica je srušena
DEDA ĐURINA VODENICA/VODENICA U RIVICI
Vodenica, etno ugostiteljsvo i "selo" za domaće životinje
VODENICA, DONjI PETROVCI
Vodenica više ne postoji - urušila se, a ostaci su uklonjeni
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:45.228821, 19.452515Južnobački okrug, Opština Bačka Palanka, Neštin

(45.228821°N 19.452515°E)


status:spomenik kulture šifra:SK1090


GPS:44.871488, 21.479590Južnobanatski okrug, Opština Bela Crkva, Kusić

(44.871488°N 21.479590°E)


status:spomenik kulture od velikog značaja šifra:SK1459 stanje:ne postoji nastanak:kraj 19. veka


GPS:45.055110, 19.824772Sremski okrug, Opština Ruma, Ruma

(45.055110°N 19.824772°E)


status:spomenik kulture od velikog značaja šifra:SK1297 stanje:renovira se nastanak: 1800 (savremena)


Potpuno zapuštenu vodenicu otkupio je privatni vlasnik. Vodenica je u fazi rekonstrukcije. Oko vodenice je sada kompleks sa više objekata tipične seodske gradnje, sa ugostiteljskom namenom. Jedinstven je i izdvojeni prostor na kome se nalazi pravi seoska ulica - ušorena grupa tipičnih vojvođanski kuća, umanjenih dimenzija, namenjenih da u njima bude smeštena živina i sitna stoka. Sada tu već "boravi" grupa vijetnamskih svinja.


Više

GPS:44.971905, 19.969531Sremski okrug, Opština Ruma, Donji Petrovci

(44.971905°N 19.969531°E)


status:spomenik kulture šifra:SK1302 stanje:ne postoji

Više
VODENICA PREDRAGA STANKOVIĆA, DONjA PLOČAVODENICA, DONjA BORINAVODENICA MIĆIĆ, DONjA LjUBOVIĐAVODENICA/PROTINA VODENICA, BRGULE
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.526648, 19.241218Mačvanski okrug, Opština Loznica, Ploča

(44.526648°N 19.241218°E)


status:spomenik kulture odlika:2 kamena gradnja:19. vek


GPS:44.436389, 19.173044Mačvanski okrug, Opština Mali Zvornik, Donja Borina

(44.436389°N 19.173044°E)


pozicija:nepoznata stanje:aktivna


GPS:44.2347, 19.4719Mačvanski okrug, Opština Ljubovija, Gornja Ljuboviđa

(44.2347°N 19.4719°E)


pozicija:nepoznata


GPS:44.519752, 20.178630Grad Beograd, Opština Obrenovac, Piroman

(44.519752°N 20.178630°E)


status:spomenik kulture šifra:SK0962 stanje:ne postoji nastanak:18-19 vek

VODENICA VOJISLAVA STEFANOVIĆAVODENICA MIROSLAVA STANIMIROVIĆA/JOSINA VODENICAVODENICA ĐORĐEVIĆ VITOMIRA/TRUJAČKAVODENICA KAONKA
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.719554, 21.534337Braničevski okrug, Opština Veliko Gradište, Kusiće

(44.719554°N 21.534337°E)


status:spomenik kulture šifra:SK0822


GPS:44.494209, 21.355860Braničevski okrug, Opština Malo Crniće, Crljenac

(44.494209°N 21.355860°E)


pozicija:nepoznata status:spomenik kulture šifra:SK1710


GPS:44.521095, 21.636101Braničevski okrug, Opština Kučevo, Turija

(44.521095°N 21.636101°E)


status:spomenik kulture šifra:SK1736 stanje:funkcionalna nastanak:polovina 19. veka (1934)


GPS:44.495831, 21.627821Braničevski okrug, Opština Kučevo, Lješnica

(44.495831°N 21.627821°E)


nastanak:1852 (1982) stanje:aktivna

VODENICA MIŠIĆA
Najduži vodenički jaz (do sada)
LAZINA VODENICA, KUČEVOVODENICA KOD ČUKARAVODENICA ĐORĐA TRIFUNOVIĆA
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.475472, 21.666474Braničevski okrug, Opština Kučevo, Kučevo

(44.475472°N 21.666474°E)


status:spomenik kulture šifra:SK0709 stanje:aktivna nastanak:polovina 19. veka


Vodenica radi. Ima pet kamenova i svi su aktivni.


Više

GPS:44.465321, 21.677459Braničevski okrug, Opština Kučevo, Kučevo

(44.465321°N 21.677459°E)


nastanak:polovina 19. veka/2015 stanje:aktivna


GPS:44.444737, 21.723870Braničevski okrug, Opština Kučevo, Neresnica

(44.444737°N 21.723870°E)


nastanak:sredina 19. veka stanje:aktivna odlika:2 kamena


GPS:44.393876, 21.507677Braničevski okrug, Opština Petrovac na Mlavi, Melnica

(44.393876°N 21.507677°E)


status:spomenik kulture šifra:SK0828


Markirano mesto je Muzej; vodenica je prvobitno pripadala Paulju Matejiću


RUŽANSKA VODENICA
Jedna od 9 vodenica na Bistričkoj reci
IVKOVA VODENICA
Vodenica od koje kreću pomeljari na Pomeljarske dane u Bistrici
JULANSKA VODENICA
Vodenica u centru sela
PAVIĆEVSKA VODENICA
Jedna od 9 vodenica na Bistričkoj reci

GPS:44.333988, 21.5138Braničevski okrug, Opština Petrovac na Mlavi, Bistrica

(44.333988°N 21.5138°E)


pristup:putničkim vozilom stanje:aktivna


Zgrada je skoro renovirana. Spolja gledajući, nismo mogli da ustanovimo da li je u funkciji. U proleće, oko nje je puno vode - bazen jaza, reka, prirodne kaskade i jedna na veštačkoj maloj brani.


Više

GPS:44.337888, 21.495828Braničevski okrug, Opština Petrovac na Mlavi, Bistrica

(44.337888°N 21.495828°E)


pristup:putničkim vozilom stanje:aktivna


Vodenica je potpuno u funkciji.


Više

GPS:44.335017, 21.504911Braničevski okrug, Opština Petrovac na Mlavi, Bistrica

(44.335017°N 21.504911°E)


stanje:aktivna pristup:putničkim vozilom


Vodenica je funkciji. Vodenica sa jednim kamenom.


Više

GPS:44.334076, 21.5121Braničevski okrug, Opština Petrovac na Mlavi, Bistrica

(44.334076°N 21.5121°E)


pristup:putničkim vozilom stanje:aktivna


Vodenica radi. Zgrada je skoro renovirana. Ima lepo uređeni jaz. U proleće, oko nje je puno vode - bazen jaza, reka, prirodne kaskade i jedna na veštačkoj maloj brani.


Više
TOMAŠKA VALjAVICA/VALjAVICA TOMAŠEVIĆA
Jedina funkcionalna valjarica/valjavica u Srbiji
VELIKA VODENICA, BISTRICA
Kako vodenica radi
VODENICA DOBRILA IVKOVIĆAVODOPAD BLEDERIJE I VODENICA
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.327930, 21.522737Braničevski okrug, Opština Petrovac na Mlavi, Bistrica

(44.327930°N 21.522737°E)


pristup:putničkim vozilom pristup:pešačenje do 200 m stanje:funkcionalna


Zgrada je skoro renovirana. Batovi valjarice rade, ali nemaju šta da tuku - ovde se sukno više ne valja. U proleće, oko nje je puno vode - bazen jaza, reka, jedan veći i jedan manji vodopad. Reka, nažalost, leti presušuje


Više

GPS:44.334532, 21.506911Braničevski okrug, Opština Petrovac na Mlavi, Bistrica

(44.334532°N 21.506911°E)


pristup:putničkim vozilom stanje:aktivna


Zgrada je skoro renovirana.


Više

GPS:44.320782, 21.461048Braničevski okrug, Opština Petrovac na Mlavi, Malo Laole

(44.320782°N 21.461048°E)


status:spomenik kulture šifra:SK0827 stanje:urušena nastanak:prva polovina 19. veka


GPS:44.509534, 22.370676Borski okrug, Opština Kladovo, Brza Palanka

(44.509534°N 22.370676°E)


Više
ĐOKINSKA VODENICA/VODENICA IZ TURSKOG DOBA, BRESTOVACVODENICA NIKOSAVIĆ, AZANjA
Lepa vest - vodenica se obnavlja
JOLIĆA VODENICA
Najveća vodenica u Srbiji
ILIĆA VODENICA
Najveća u Srbiji, a nastala - iz inata
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.027420, 22.069795Borski okrug, Opština Bor, Brestovac

(44.027420°N 22.069795°E)


status:spomenik kulture šifra:SK0341


GPS:44.409540, 20.852053Podunavski okrug, Opština Smederevska Palanka, Azanja

(44.409540°N 20.852053°E)


tag:vodenica stanje:nefunkcionalna


Do vodenice se stiže iz centra - asfaltnim putem (ne baš dobrim) oko 2 km i makadamsko-zemljanim nešto preko 2 km.


Više

GPS:44.358490, 20.158436Kolubarski okrug, Opština Lajkovac, Lajkovac

(44.358490°N 20.158436°E)


odlika:7 kamenova nastanak:.../1895 stanje:aktivna status:spomenik kulture


Vodenica radi. Ima 7 kamenova. Vodenica koja ima veći kapacitet je Ilića vodenica u Nepričavi, ali ta vodenica, od mogućih 10, koristi samo 4 točka.


Više

GPS:44.351252, 20.102616Kolubarski okrug, Opština Lajkovac, Nepričava

(44.351252°N 20.102616°E)


odlika:4 (od 10) kamena nastanak:polovina 19. veka stanje:aktivna


Vodenica je, po izgradnji, imala 10 kamenova i po tome je najveća u Srbiji. Danas rade samo 4 točka, tako da po radnom kapacitetu, više nije prva.


Više
KUMOVA VODENICA
Kumstvo koje traje i vodenica koja ponovo radi
VODENICA I VALjARICA SRETENOVIĆA
Vodenica je 1818 otkupljena od Turaka
PROTIĆA VODENICA, DONjA TOPLICAVODENICA, VRUJCI
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.332440, 20.086531Kolubarski okrug, Opština Lajkovac, Markova Crkva

(44.332440°N 20.086531°E)


odlika:3 kamena nastanak:početak 18. veka (?) stanje:aktivna


Vodenica se nalazi u okviru kompleksa uz još nekoliko objekata koji funkcionišu kao etno celina. U centralnom prostoru, kroz koji protiče rečica, vidi se cveće i igralište za decu. Ranije je bila poznata kao Jeremića vodenica.


Više

GPS:44.325312, 20.085653Kolubarski okrug, Opština Lajkovac, Markova Crkva

(44.325312°N 20.085653°E)


nastanak:.../1818 stanje:aktivna


Vodenica radi. Valjarica se priprema za puštanje u rad. U značenju "valjarica" koristi se i: valjalica, valjanica, valjara, valjavica (SANU: Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, knjiga II, Beograd 1962).


Više

GPS:44.280052, 20.121124Kolubarski okrug, Opština Mionica, Velika Marišta

(44.280052°N 20.121124°E)GPS:44.221577, 20.160285Kolubarski okrug, Opština Mionica, Vrujci

(44.221577°N 20.160285°E)


stanje:funkcionalna


Vodenica, posle nedavne smrti vlasnika, ne radi. Zgrada je očuvana, kolo postoji. Neobično kolo za ovakve vodenice - stoji vertikalno, ima lopatice i mnogo je većeg prečnika.


Više
VODENICA KOD UČE
Vodenica koja radi i ugostiteljski objekt pored - komplet usluga
ILOVAČIĆA/SREJINA VODENICADEDINA VODENICA, ZLATARIĆRISTIĆA VODENICA, MANOJLOVCI
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.217549, 20.226595Kolubarski okrug, Opština Ljig, Ljig

(44.217549°N 20.226595°E)


stanje:aktivna nastanak:početak 18. veka (?) (1928) (1990) odlika:2 (od 3) kamena


Vodenica radi. Ima tri kamena. Zgrada je u vrlo solidnom stanju, a po rečima vlasnika stara je oko 270 godina. Pored vodenice se nalazi i vrlo posećeni ugostiteljski objekt.


Više

GPS:44.260885, 19.893217Kolubarski okrug, Opština Valjevo, Valjevo

(44.260885°N 19.893217°E)


status:spomenik kulture šifra:SK0888 stanje:aktivna nastanak:18-19 vek/1989 odlika:4 kamena


GPS:44.281401, 19.804589Kolubarski okrug, Opština Valjevo, Pričević

(44.281401°N 19.804589°E)Na reci Obnici. Jedinstvena pojava: radi kao samousluga.GPS:44.187487, 20.560622Šumadijski okrug, Opština Topola, Manojlovci

(44.187487°N 20.560622°E)


stanje:napuštena nastanak:sredina 19. veka

VODENICA ALEKSE I RAJKA ĐURIĆA, MANOJLOVCIGAVRILOVIĆA VODENICAVODENICA VOJIMIRA MARKOVIĆABUDINA/DUŠANOVA VODENICA, DONjE KOMARICE
Reprezentivni objekt narodne gradnje
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.188926, 20.567374Šumadijski okrug, Opština Topola, Manojlovci

(44.188926°N 20.567374°E)


nastanak:druga polovina 19. veka stanje:napuštena


GPS:44.181324, 20.723241Šumadijski okrug, Opština Topola, Ovsi

(44.181324°N 20.723241°E)


nastanak:druga polovina 19. veka stanje:renovira se odlika:2 kamena


GPS:44.238132, 20.710105Šumadijski okrug, Opština Topola, Božurnja

(44.238132°N 20.710105°E)


pozicija:nepoznata status:evidentirano kulturno dobro


Selo BožurnjaGPS:44.053005, 21.068658Šumadijski okrug, Opština Batočina, Donje Komarice

(44.053005°N 21.068658°E)


stanje:renovira se


Vodenica se nalazi pri kraju sela, u okviru privatnog poseda. Posed je otkupljen od strane našeg čoveka iz inostranstva, koji je uložio veliki trud i renovirao sve pripadajuće objekte i uredio i ogradio okućnicu niskim kamenim zidom. Vodenica je van odrađenog dela, tako da joj se može pristupiti. Trenutno se renovira unutraćnjost, a sama građevina je u perfektnom stanju. Vodenica je ranije pripadala ortacima, Budi i Dušanu, tako da je većinom zovu Budina, a poneko - Dušanova.


Više
MARKOVIĆEVA VODENICA, LjULjACI
Vodenica na Gruži, zaboravljena
VODENICA NA KAMENIČKOJ RECI
Lepo renovirana vodenica, na prijatnom mestu
VODENICA CICIĆVODENICA I VALjARICA, LjUBIČEVAC
Napuštena vodenica, verovatno i valjarica, na putu prema Stragarima
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.037025, 20.657883Šumadijski okrug, Opština Kragujevac, Prnjavor

(44.037025°N 20.657883°E)


stanje:prazna


Zgrada je u solidnom stanju, ali vodenica ne radi.


Više

GPS:44.039893, 20.652722Šumadijski okrug, Opština Kragujevac, Prnjavor

(44.039893°N 20.652722°E)


stanje:aktivna


Potpuno renovirana zgrada, široki betonirani jaz sa bazenom, ozidan kanal do bukve, bukva velika, nova, ograda od oblica; sa jedne strane reka, sa druge šuma.


Više

GPS:44.15, 20.666667Šumadijski okrug, Opština Kragujevac, Stragari

(44.15°N 20.666667°E)


stanje:aktivna nastanak:početak 18. veka


GPS:44.122557, 20.598577Šumadijski okrug, Opština Kragujevac, Ljubičevac

(44.122557°N 20.598577°E)


pozicija:nepoznata stanje:napuštena

VODENICA, ŽDRALjICA
Vodenica na izlazu iz grada
VODENICA, DRAČA
Vodenica u blizini manastira Drača
PETROVA VODENICA, GROŠNICA
Nekada simbol narodnog ustanka, danas ruina
MOMČILOVA VODENICA, BUKOROVAC

GPS:43.971440, 20.938461Šumadijski okrug, Opština Kragujevac, Trmbas

(43.971440°N 20.938461°E)


stanje:aktivna


Zgrada je potpuno očuvana brvnara. Jaz je pun vode. Vodenica, očigledno, služi svojoj svrsi.


Više

GPS:44.024978, 20.795957Šumadijski okrug, Opština Kragujevac, Drača

(44.024978°N 20.795957°E)


stanje:nefunkcionalna


Zgrada je u solidnom stanju, ali vodenica ne radi. Jaz do vodenice je prilično dugačak i širok, ali vode u njemu nema.


Više

GPS:43.973772, 20.880732Šumadijski okrug, Opština Kragujevac, Kragujevac

(43.973772°N 20.880732°E)


stanje:zarušena status:memorijal

Više

GPS:44.003647, 21.016697Šumadijski okrug, Opština Kragujevac, Bukorovac

(44.003647°N 21.016697°E)


stanje:aktivna


Vodenica radi. Nalazi se na raskrsnici na kojoj se odvaja put za Komarice. Pored nje je autobusko stajalište, tako da ju je lako pronaći.


Više
VODENICA, BRNjICAVODENICA, BORAČ
Vodenica pod Boračkim Kršem
VODENICA MANASTIRA ZLATENAC
Moguće - jedina vodenica moravskog tipa koja danas radi
VODENICA POTOČARA RADISAVLjEVIĆ, MEDVEĐA
Stara vodenica još radi
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.974124, 20.727515Šumadijski okrug, Opština Knić, Brnjica

(43.974124°N 20.727515°E)


pozicija:nepoznata


GPS:43.960522, 20.598178Šumadijski okrug, Opština Knić, Borač

(43.960522°N 20.598178°E)


gradnja: ... /savremena/ stanje:nefunkcionalna


Zgrada je u solidnom stanju, ali vodenica je ugašena. Vodenica se snabdevala vodom sa Krša, a ne iz Boračke reke. Malo dalje niz reku, a prekoputa reke je bivša vodenica, sada lepo renovirana vikendica.


Više

GPS:44.145652, 21.167113Pomoravski okrug, Opština Svilajnac, Gložane

(44.145652°N 21.167113°E)


stanje:aktivna gradnja:savremena


Vodenica radi (privremeno je na suvom). Manastir ima interesantnu ekonomiju - pčelinjak, sitnu stoku (ovce i koze), ali i posebno interesantnu vodenicu i to moravskog tipa (vodenica je ploveća, a vitlo je dugački valjak sa uzdužnim lopaticama).


Više

GPS:44.149053, 21.350395Pomoravski okrug, Opština Svilajnac, Medveđa

(44.149053°N 21.350395°E)


pristup:putničkim vozilom stanje:aktivna odlika:2 kamena


Vodenica radi. U vlasništvu je porodice Radisavljević. Ima dva kamena, koliko se spolja može videti.


Više
KOVAČKA VODENICA, VELIKI POPOVIĆ
Najstarija do sada - iz 17. veka
VODENICA PORODICE IKODIJEVIĆSTARA/MANASTIRSKA VODENICA, DESPOTOVAC
Vodenica - vredno arhitektonsko delo
VODENICA, PRIJEVOR
Vodenica pripada manastiru Nikolje
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:44.136778, 21.380655Pomoravski okrug, Opština Despotovac, Veliki Popović

(44.136778°N 21.380655°E)


pristup:putničkim vozilom stanje:nefunkcionalna nastanak:oko 1680


Vodenica ne radi, iako je do sada u dva navrata bila temeljno renovirana. Prvi put još 1812, a drugi - 2004 godine. Vodenica je velika, osnova je 19 puta 6 metara i ima mesta za šest kamenova. Ime "Kovačka" nosi po prezimenu tadašnjih vlasnika i nema veze sa istoimenim zanatom, kako smo pomislili u prvom trenutku.


Više

GPS:44.101035, 21.638724Pomoravski okrug, Opština Despotovac, Strmosten

(44.101035°N 21.638724°E)


pozicija:nepoznata stanje:aktivna odlika:2 kamena


GPS:44.095975, 21.436733Pomoravski okrug, Opština Despotovac, Despotovac

(44.095975°N 21.436733°E)


status:spomenik kulture šifra:SK1675 nastanak 1835. (?) stanje:funkcionalna odlika:4 (od 6) kamena


Vodenica ne radi i nije otvorena za posete. Nalazi se u samom centru grada.


Više

GPS:43.917481, 20.262494Moravički okrug, Opština Čačak, Prijevor

(43.917481°N 20.262494°E)


pristup:putnčkim vozilom status:spomenik kulture stanje:aktivna nastanak:1820.


Vodenica radi i uposlena je svakodnevno. Vodenica ima dva kamena. Renovirana uz pomoć privatne donacije. Vode je i održavaju tri monahinje.


Više
ĆIRKOVIĆA VODENICA, GORNjA ATENICA
Vodenica za posao i uživanje
ĆIRKOVIĆA VODENICA, DONjA ATENICA
Lepo sređena savremena vodenica
VODENICA RUŽIČIĆA
Tipična seoska vodenica, može li se spasti?
VODENICA MIŠOVIĆA
Divno sređena i održavana zgrada u kojoj je nekada radila vodenica

GPS:43.852333, 20.340083Moravički okrug, Opština Čačak, Atenica

(43.852333°N 20.340083°E)


stanje:aktivna


Savremena vodenica je izgrađena na mestu stare. Vodenica radi. Oko vodenice je uređen prostor, sa vodotokom, mostićem i hladovinom za odmor i ručavanje.


Više

GPS:43.863500, 20.370283Moravički okrug, Opština Čačak, Atenica

(43.863500°N 20.370283°E)


stanje:aktivna


Zgrada današnje vodenice je sagrađena na mestu stare. Sada je to jedan savremeni objekt sa lepo uređenom okolinom. Vodeni tok je kanalisan, jaz i kanal za prelivanje vode su odeljeni i ozidani.


Više

GPS:43.856078, 20.360888Moravički okrug, Opština Čačak, Atenica

(43.856078°N 20.360888°E)


stanje:nefunkcionalna


Iako nije najveća, ovo je verovatno najlepša vodenička zgrada u Atenici. Vodenica ne radi, jaz je prazan.


Više

GPS:43.857025, 20.362625Moravički okrug, Opština Čačak, Atenica

(43.857025°N 20.362625°E)


stanje:prenamena - mala porodična etno zbirka


Zgrada daleko veća od prosečne vodeničke, skoro renovirana i to temeljno. U zgradi stoji kompletna vodenička oprema, uz manju postavku seoskog alata. Prostorija se, očigledno, održava svakodnevno, iako zgrada nema namenu javne prezentacije. Vodenica ne radi, jazom ne teče voda.


Više
VODENICA MILADINOVIĆA, LAZACVODENICA BOŽIDARA RANKOVIĆAVODENICA LAZIĆA, BANjA JOŠANICAVODENICA KOD DEDA MIJE
Vodenica radi, samo bije
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.731119, 20.451058Moravički okrug, Opština Kraljevo, Lazac

(43.731119°N 20.451058°E)


stanje:aktivna nastanak:1830. godina


GPS:44.009838, 22.271788Zaječarski okrug, Opština Zaječar, Rgotina

(44.009838°N 22.271788°E)


status:spomenik kulture šifra:SK1008


GPS:43.725588, 21.772313Zaječarski okrug, Opština Sokobanja, Jošanica

(43.725588°N 21.772313°E)


odlika:2 kamena stanje:aktivna nastala:1888


GPS:43.729444, 21.828386Zaječarski okrug, Opština Sokobanja, Vrmdža

(43.729444°N 21.828386°E)


pristup:putničkim vozilom stanje:aktivna


Vodenica je na pola puta od sela do Vrmdžanskog jezera. Put je makadamski, dobar. Uz vodenicu je i restoran domaće kuhinje, a uz potok i hladovina za uživanje.


Više
GOLUBOVA VODENICAVODENICE, TAORSKA VRELA
Nekada jedan od najlepših prizora Srbije, danas pusto mesto
STARA VODENICA, LUGVODENICA, GODOVIK
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.647827, 21.853593Zaječarski okrug, Opština Sokobanja, Sokobanja

(43.647827°N 21.853593°E)


nastanak:početak 19. veka odlika:2 kamena stanje:aktivna


GPS:44.112671, 19.760327Zlatiborski okrug, Opština Kosjerić, Makovište

(44.112671°N 19.760327°E)


stanje:napuštene


Dotok vode je ugušen kaptiranjem izvora, dok su vodenice, nekorišćenjem, zapuštene i propadaju. Okolni teren je bio uređen za pristup, sada je zarastao u šiblje, a mostići trunu.


Više

GPS:43.973900, 19.541497Zlatiborski okrug, Opština Bajina Bašta, Bajina Bašta

(43.973900°N 19.541497°E)GPS:43.780412, 20.055147Zlatiborski okrug, Opština Požega, Godovik

(43.780412°N 20.055147°E)


stanje:funkcionalna


Vodenica je kompletna, jaz pun vode, ali brašno se ne melje, žita u okolini - nema.


Više
VIRIĆA VODENICA, MUŠVETEVODENICA KOD VODOPADA, GOSTILjE
Vodenica na brzom planinskom potoku
VODENICA BOJOVIĆA, SEVOJNOVODENICA MILANA KRDžAVCA
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.756658, 19.780084Zlatiborski okrug, Opština Čajetina, Mušvete

(43.756658°N 19.780084°E)


stanje:funkcionalna


GPS:43.653836, 19.831238Zlatiborski okrug, Opština Čajetina, Gostilje

(43.653836°N 19.831238°E)


stanje:nefunkcionalna


Zgrada vodenice je u solidnom stanju, ali vodenica ne radi. Odmah do nje nalaze se ostaci zgrade stare mini hidroelektrane.


Više

GPS:43.834933, 19.880776Zlatiborski okrug, Opština Užice, Sevojno

(43.834933°N 19.880776°E)


nastanak:oko 1760. stanje:aktivna


Vodenica radi.


Više

GPS:43.469633, 19.710861Zlatiborski okrug, Opština Nova Varoš, Bistrica

(43.469633°N 19.710861°E)


stanje:nefunkcionalna nastanak: ... (savremena)

Više
VODENICA 1, ŠTITKOVO
Jedna od izuzetno lepih vodenica, propada zaboravljena
VODENICA 2, ŠTITKOVO
Vodenica ne radi. Nema jaza niti tragova da je u skorije vreme bila aktivna.
MITROVIĆA VODENICAVODENICE, SOPOTNICA
Tri vodenice ispod Sopotničkih vodopada

GPS:43.479685, 19.983858Zlatiborski okrug, Opština Nova Varoš, Štitkovo

(43.479685°N 19.983858°E)


pristup:putničkim vozilom stanje:nefunkcionalna

Više

GPS:43.481315, 19.978987Zlatiborski okrug, Opština Nova Varoš, Štitkovo

(43.481315°N 19.978987°E)


stanje:nefunkcionalna

Više

GPS:43.381220, 19.677948Zlatiborski okrug, Opština Prijepolje, Rasno

(43.381220°N 19.677948°E)


stanje:aktivna

Više

GPS:43.301585, 19.740118Zlatiborski okrug, Opština Prijepolje, Sopotnica

(43.301585°N 19.740118°E)


pristup:putničkim vozilom stanje:prve dve, prenamena-vikendice; treća, ne radi


Dve vodenice koje se nalaze uz sam vodopad su renovirane i pretvorene u vikendice. Ne rade kao vodenice. Vodenica koja se nalazi na toku reke, posle vodopada, na ulazu u turistički kompleks, nije menjala namenu, ali nije više aktivna. Potpuno je zaklonjena rastinjem.


Više
VODENICA NA VRELU GRABOVICE, SJENICA
Jedna od retkih u ovome kraju
MATOVIĆA VODENICADVE VODENICE I IZLETIŠTE OČNA BANjAVODENICA, JOŠANIČKA BANjA

GPS:43.248833, 19.991667Zlatiborski okrug, Opština Sjenica, Sjenica

(43.248833°N 19.991667°E)


stanje:aktivna

Više

GPS:43.650858, 20.551760Raški okrug, Opština Kraljevo, Bogutovac

(43.650858°N 20.551760°E)


stanje:aktivna nastanak:1780 /1934/ (2010)


Originalnu vodenicu iz 1780. je odnela bujična poplava, te je ona 1934. ponovo izgrađena. Podignuta je nedaleko od prvobitnog mesta, a na pozociji gde se do tada nalazila mini hidrocentrala. U blizini vodenice, odmah preko puta kafana "Kod Mića" nalazio se veliki han koji je uklonjen početkom 20. veka. Porodica Matović se, između ostalog, bavila snabdevanjem kraljevačkih prodavnica i ugostitelja ledom. Za čuvanje leda (led se skupljao zimi, sa reka) služila je ledara - objekt ukopan do 9 metara dubine koji se nalazio uz navedenu kafanu.


Više

GPS:43.367611, 20.538498Raški okrug, Opština Raška, Gradac

(43.367611°N 20.538498°E)


stanje:aktivne nastanak: ... /savremena/

Više

GPS:43.388137, 20.750283Raški okrug, Opština Raška, Jošanička Banja

(43.388137°N 20.750283°E)


stanje:aktivna

Više
KNEŽEVA/KNEZ MILETINA VODENICALUKINA VODENICA, ŠOGOLj
Obnovljena, ali bez namene
LIZINA VODENICA, KOBILjELAPČEVIĆKA VODENICA, LEPENAC

GPS:43.717269, 21.354498Rasinski okrug, Opština Varvarin, Varvarin

(43.717269°N 21.354498°E)


status:spomenik kulture šifra:SK1122 stanje:napuštena

Više

GPS:43.474900, 21.262720Rasinski okrug, Grad Kruševac, Doljane

(43.474900°N 21.262720°E)


gradnja:... (savremena) stanje:nefunkcionalna


Vodenica je renovirana, ali ne radi. Čuli smo od prolaznika da je problem obnova jaza, jer trenutno, do vodenice ne dotiče voda.


Više

GPS:43.388487, 21.023052Rasinski okrug, Opština Brus, Belika Grabovnica

(43.388487°N 21.023052°E)


stanje:nefunkcionalna odlika:2 kamena

Više

GPS:43.360263, 21.069662Rasinski okrug, Opština Brus, Lepenac

(43.360263°N 21.069662°E)


stanje:aktivna odlika:2 kamena

Više
GRNČARSKA VODENICA, SVRLjIGGRGUROVA VODENICA, NIŠEVACVODENICA, OKRUGLICA
Pored Crkve Svetog Marka
VODENICE, DONjI DUŠNIK
Najveći niz starih vodenica u Srbiji, čak 17 objekata
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.426076, 22.105713Nišavski okrug, Opština Svrljig, Merdželat

(43.426076°N 22.105713°E)


odlika:4 kamena status:spomenik kulture stanje:ne postoji nastanak:pre 1833


GPS:43.462232, 22.103594Nišavski okrug, Opština Svrljig, Niševac

(43.462232°N 22.103594°E)


status:spomenik kulture šifra:SK2191 nastanak:... /1973/ odlika:2 kamena


GPS:43.379059, 22.222637Nišavski okrug, Opština Svrljig, Okruglica

(43.379059°N 22.222637°E)


pozicija:nepoznata


GPS:43.163019, 22.098989Nišavski okrug, Opština Gadžin Han, Donji Dušnik

(43.163019°N 22.098989°E)Samo tri vodenice su (povremeno) u funkciji.


PENSKA VODENICA
Vodenica sa pet kamenova, na lepom mestu
VODENICA NA VRELU, BELA PALANKAVIDOJKOVA VODENICA
Vodenica odmah po prelasku mosta
VODENICA, DIVLjANA

GPS:43.213342, 22.305054Pirotski okrug, Opština Bela Palanka, Bela Palanka

(43.213342°N 22.305054°E)


stanje:aktivna odlike:5 kamenova


U prelepom ambijentu, tipična stara zgrada vodenice. Mnogo vode okolo. Vodenica radi. Ima 5 kamenova.


Više

GPS:43.216330, 22.315133Pirotski okrug, Opština Bela Palanka, Bela Palanka

(43.216330°N 22.315133°E)


stanje:aktivna odlika:6 kamenova nastanak:početak 18. veka

Više

GPS:43.214939, 22.308271Pirotski okrug, Opština Bela Palanka, Bela Palanka

(43.214939°N 22.308271°E)


stanje:nefunkcionalna


Vodenica je napuštena i ne radi.


Više

GPS:43.178433, 22.304273Pirotski okrug, Opština Bela Palanka, Divljana

(43.178433°N 22.304273°E)


stanje:funkcionalna gradnja:savremena


Nalazi se uz sam put, u sporednoj ulici. Ne znamo da li radi, gledajući spolja, nije se moglo odrediti.


Više
TRI VODENICE, GORNjA KORITNICA
Tri vodenice, odmah pored magistralnog puta
VODENICA, GRADAŠNICAVODENICE MALI TESLA
Van funkcije (avg. 2016), očekuje se restauracija u septembru
VODENICA, MAĐERE
Jedina preostala od nekadašnjih 50 na Jošaničkoj reci

GPS:43.1472, 22.321Pirotski okrug, Opština Bela Palanka, Donja Koritnica

(43.1472°N 22.321°E)


stanje:napuštene

Više

GPS:43.187092, 22.596082Pirotski okrug, Opština Pirot, Sopot

(43.187092°N 22.596082°E)


stanje:nefunkcionalna


Vodenica, po svemu sudeći ne radi.


Više

GPS:42.997119, 22.643077Pirotski okrug, Opština Pirot, Vlasi

(42.997119°N 22.643077°E)


stanje:u rekonstrukciji

Više

GPS:43.274928, 21.393124Toplički okrug, Opština Prokuplje, Mađere

(43.274928°N 21.393124°E)


odlika:2 kamena stanje:aktivna


Vodenica se nalazi u polju iza kuća familije Vukmirović. Zgrada je unutra podeljena na dva dela, tako da se svaka polovina vodi kao zasebna vodenica. Bukve su davno zamenjene cevima od debelog lima. Jedna od njih je skliznula par santimetara i obustavila rad svoje vodenice, jer zapinje za kolo. Vajka nam se vlasnik - nema u selu mladića koji mogu da potegnu ili jakog traktora da vrate cev na mesto.


Više
VODENICA, CEROVICA, GRGURE
Mesto na kome je poginuo vojvoda Kosta Vojinović, vođa Topličkog ustanka
DVE VODENICE, DELIVODEMANASTIR I VODENICA, ČUKLjENIKVODENICA I GAJTANARA/MUZEJ TEKSTILNE INDUSTRIJE
Odavde je krenula tekstilna "revolucija" u Leskovcu
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:43.253207, 21.171485Toplički okrug, Opština Blace, Grgure

(43.253207°N 21.171485°E)


stanje:prenamena-memorijal nastanak: ... (2016)


Izvedeni su radovi kako bi se objekat priveo nameni kao spomen obeležje. Radi se pristupni put. Vodenica je kompletna, ali, prema svemu sudeći, predviđena je samo za memorijani objekt, a ne i za proizvodnju.


Više

GPS:43.008125, 21.538923Jablanički okrug, Opština Bojnik, Ivanje

(43.008125°N 21.538923°E)


pristup:putničkim vozilom pristup:pešačenje do 200m stanje:napuštene


Ovo mesto je izletište i deo je ucrtane staze zdravlja. Predeo je sav pod šumom, a teren je prohodan, pod niskom travom i paprati. Na stotinak metara uz rečicu nalazi se vodenica, s tim što, po rečima meštana, malo dalje postoji još jedna (do koje nismo išli). Vodenice, skrivene duboko u šumi, bile su u toku drugog svetskog rata korišćene kao partizanska baza i bolnica. Vodenice sada ne rade.


Više

GPS:42.867094, 21.960700Jablanički okrug, Opština Leskovac, Čukljenik

(42.867094°N 21.960700°E)


status:spomenik kulture od velikog značaja ŠifraČSK0322


Uz manastir se nalazi i vrlo vredna vodenica s obzirom na njenu arhitekturu.GPS:42.905359, 21.922993Jablanički okrug, Opština Leskovac, Strojkovce

(42.905359°N 21.922993°E)


status:spomenik kulture šifra:SK0948 stanje:prenamena-muzej nastanak:druga polovina 19. veka


Prva mašina dobavljena i ovde instalirana služila je za upredanje gajtana. Gajtani su, kao deo odevnih predmeta, služili za ukrašavanje, ali i za "prezentaciju"; što više gajtana - to bogatija odeća. U sastavu muzeja su "gornja" zgrada - vodenica i gajtanara, pretvorene delimično u muzej, delimično u mesto okupljanja, i - "donja" zgrada, cela iskorišćena za muzejsku postavku.


Više
DVE VODENICE U CENTRU, VUČJE
Još stoje, ali žito više ne melju
DININSKA VODENICA, VUČJE
Dve aktivne vodenice na 50 metara - apsolutna retkost u danas u Srbiji
VODENICA KOD CRKVE - DRUGA, VUČJE
Odmah pored puta, a samuje u šumi
VODENICA KOD CRKVE - PRVA, VUČJE
Jedna od preostalih - stamena i aktivna

GPS:42.862878, 21.911233Jablanički okrug, Opština Leskovac, Vučje

(42.862878°N 21.911233°E)


stanje:nefunkcionalne


Od nekadašnjih 17, broj se sada svodi na 13 (po prisećanju meštana). Od tog broja, verovatno su samo 4 aktivne. Mi smo snimili tri aktivne (Diniska, Šumareva i jedna kod crkve) i četiri napuštene (dve u centru, jedna od dve kod groblja i jedna kod crkve). Znamo za dve na obroncima Kukavice, očuvane su ali nisu u funkciji.


Više

GPS:42.856548, 21.913021Jablanički okrug, Opština Leskovac, Vučje

(42.856548°N 21.913021°E)


stanje:aktivna odlika:2 kamena


Od nekadašnjih 17, broj se sada svodi na 13 (po prisećanju meštana). Od tog broja, verovatno su samo 4 aktivne. Mi smo snimili tri aktivne (Diniska, Šumareva i jedna kod crkve) i četiri napuštene (dve u centru, jedna od dve kod groblja i jedna kod crkve). Znamo za dve na obroncima Kukavice, očuvane su ali nisu u funkciji.


Više

GPS:42.855662, 21.915990Jablanički okrug, Opština Leskovac, Vučje

(42.855662°N 21.915990°E)


stanje:nefunkcionalna


Od nekadašnjih 17, broj se sada svodi na 13 (po prisećanju meštana). Od tog broja, verovatno su samo 4 aktivne. Mi smo snimili tri aktivne (Diniska, Šumareva i jedna kod crkve) i četiri napuštene (dve u centru, jedna od dve kod groblja i jedna kod crkve). Znamo za dve na obroncima Kukavice, očuvane su ali nisu u funkciji.


Više

GPS:42.856063, 21.916157Jablanički okrug, Opština Leskovac, Vučje

(42.856063°N 21.916157°E)


stanje:aktivna odlika:2 kamena


Od nekadašnjih 17, broj se sada svodi na 13 (po prisećanju meštana). Od tog broja, verovatno su samo 4 aktivne. Mi smo snimili tri aktivne (Diniska, Šumareva i jedna kod crkve) i četiri napuštene (dve u centru, jedna od dve kod groblja i jedna kod crkve). Znamo za dve na obroncima Kukavice, očuvane su ali nisu u funkciji.


Više
VODENICA KOD GROBLjA, VUČJE
Jedna od zaraslih u korov i travu
ŠUMAREVA VODENICA, VUČJE
Na okupu ljudi, voda, brašno - kao u stara vremena
VLADIMIROVA VODENICA, DžEPVODENICA MILIVOJA STANKOVIĆA
Ljupka mala vodenica, još uvek vrti svoj točak
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:42.859315, 21.911388Jablanički okrug, Opština Leskovac, Vučje

(42.859315°N 21.911388°E)


stanje:napuštena


Od nekadašnjih 17, broj se sada svodi na 13 (po prisećanju meštana). Od tog broja, verovatno su samo 4 aktivne. Mi smo snimili tri aktivne (Diniska, Šumareva i jedna kod crkve) i četiri napuštene (dve u centru, jedna od dve kod groblja i jedna kod crkve). Znamo za dve na obroncima Kukavice, očuvane su ali nisu u funkciji.


Više

GPS:42.856842, 21.912368Jablanički okrug, Opština Leskovac, Vučje

(42.856842°N 21.912368°E)


stanje:aktivna odlika:2 kamena


Od nekadašnjih 17, broj se sada svodi na 13 (po prisećanju meštana). Od tog broja, verovatno su samo 4 aktivne. Mi smo snimili tri aktivne (Diniska, Šumareva i jedna kod crkve) i četiri napuštene (dve u centru, jedna od dve kod groblja i jedna kod crkve). Znamo za dve na obroncima Kukavice, očuvane su ali nisu u funkciji.


Više

GPS:42.771747, 22.087889Pčinjski okrug, Opština Vladičin Han, Tegovište

(42.771747°N 22.087889°E)


gradnja:kraj 19. veka


GPS:42.715083, 21.850993Pčinjski okrug, Opština Vranje, Golemo Selo

(42.715083°N 21.850993°E)


stanje:aktivna


Vodenica radi. Jedina je preostala u Golemom selu. Na domak ove, na istom potoku, nalazi još se jedna, ali je ona odavno prestala sa radom.


Više
ORTAČKA VODENICA, VLASE
I u selu Vlase beše mnogo vodenica, nekad
VODENICA ĐORĐEVIĆA, VLASE
Jedna od dve vodenice u selu Vlase, pred gašenjem
MIHAJLOVSKA/MIRKOVA VODENICA
Jedna od tri vodenice koje rade u selu Stancu
COKINA/NOVICE STANKOVIĆA VODENICA, SIKIRJE
(objekt/lokaciju nismo obišli)

GPS:42.692676, 21.862315Pčinjski okrug, Opština Vranje, Vlase

(42.692676°N 21.862315°E)


stanje:aktivna


Vodenica je pravljena u novije vreme. Napravljena je na mestu na kome se prethodno nalazila mnogo starija.


Više

GPS:42.683858, 21.839281Pčinjski okrug, Opština Vranje, Vlase

(42.683858°N 21.839281°E)


stanje:nefunkcionalna


Vodenica ne radi. Vodenički sistem je kompletan, jaz postoji. Reka je odnela deo temelja i postoji opasnost od pada zgrade. Vlasnici su umrli, sin nije u mogućnosti da održava objekt.


Više

GPS:42.688413, 21.868122Pčinjski okrug, Opština Vranje, Trstena

(42.688413°N 21.868122°E)


stanje:aktivna


Osim ove, u Stancu, trenutno, rade vodenica Boška Ilića, kao i vodenica suvlasnika, Miodraga Milče Stevanovića i Velibora Vecka Jovića. Prva je na 1.5 km, a druga na 2.5 km dalje od Mirkove, na Stanačkoj reci. Mirko je bio zet u Mihajlovićima, otuda i naziv vodenice.


Više

GPS:42.648321, 21.897585Pčinjski okrug, Opština Vranje, Sikirje

(42.648321°N 21.897585°E)


VODENICA STANE I MILANA, KORBEVAC
Vodenica u okviru stambenog objekta
LAZINA VODENICA I VUNOVLAČARA
Jedina od samo par sačuvanih vunovlačara na vodeni pogon u Srbiji

GPS:42.585778, 22.034611Pčinjski okrug, Opština Vranjska Banja, Korbevac

(42.585778°N 22.034611°E)


pristup:kroz privatno dvorište stanje:aktivna


Vodenica se nalazi u okviru privatnog imanja, skrivena u debeloj hladovini visokih stabala. Do nje se može prići samo uz pratnju domaćina. Objekat je interesantan, zato što je vodenica u prizemlju, a na spratu je prostor za stanovanje.


Više

GPS:42.545782, 22.015842Pčinjski okrug, Opština Vranjska Banja, Izumno

(42.545782°N 22.015842°E)


stanje:funkcionalna gradnja:početak 20. veka odlika:2 kamena


Vodenica ne radi, ali je ceo sistem u radnom stanju. Vunovlačara ne radi. Takođe, mašina i vodeni pogon mogu da se pokrenu po potrebi.


Više