PODACI, PROPISI I POSTUPCI


WEB propisi
 
Propisi: Prečišćeni tekstovi svih propisa; poslednja i sve prethodne verzije; povezani propisi - ukinute verzije, podzakonska akta, slični naslovi; uporedni prikaz izmenjenih članova; pregled naslova u objavljenim brojevima službenih glasila; Stavovi: sudska praksa; službena mišljenja; komentari
Podaci i postupci
 
Podaci: statistički podaci; adresari; Jednostavni obračuni: obračuni kamate, obračuni poreza i doprinosa; Obrasci: modeli ugovora; modelirana akta - softverski podržano kreiranje dokumentacije u pravnom i upravnom prometu (ugovori, tužbe, žalbe, rešenja, ...); Postupci: javne nabavke - aktuelni tenderi, prateća dokumentacija
Drugi izvori
 
Pregled sadržajа koji nije sastavni deo baze WEB propisi, a odnosi se na propise, nјihovu primenu i promene. Obuhvaćeni su tekstovi objavljeni na - službenim sajtovima: sajtovi vlade, ministarstava, sudova, drugih službenih institucija; - sajtovima drugih izdavača stručne literature; - diskusionim forumima i blogovima Pregled objavljenih stručnih izdanja; pregled naslova periodičnih i povremenih izdanja
Vesti
 
Aktuelne informacije vezane za propise i njihovu primenu, predstojeće ili neophodne izmene u pravnom sistemu i zakonodavstvu; vesti objavljene - u medijima, - na službenim sajtovima, - na sajtovima drugih izdavača
 
Pristup
Ime korisnika
Lozinka
prijavite se
 
Servisi
 
Verzija v2.0